Stø kurs

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Frafall fra videregående skole har blitt et stort samfunnsproblem. Manglende tilhørighet, ensomhet og psykiske helseproblemer er blant de viktigste årsakene til at unge dropper ut av skolen. Ansatte på ungdoms- og videregående skoler og ansatte i forebyggende avsnitt i politiet tegner et bilde av store utfordringer knyttet til de som dropper ut av skolen. De savner tilbud å henvise disse ungdommene til, både som kan bidra til en meningsfull hverdag, gi tilknytting til sunne miljøer og ikke minst gi positive ringvirkninger knyttet til å fullføre skolegang.

Målsetting

Gjennom tverrfaglig samarbeid utvikle aktivitetstilbud med fokus på fysisk aktivitet, mestring og tilhørighet for unge mennesker som står i fare for å falle ut av skolesystemet.

Målgruppe

Unge i alderen 13-19 år, som står i fare for å falle ut fra skolen, og som er i dialog med politiet, rådgivere eller miljøterapeuter.

Antall personer i målgruppen

90

Beskrivelse av gjennomføring

Rent praktisk vil det bli opprettet faste aktivitetstilbud. Her vil det bli avholdt aktiviteter ukentlig. Dette vil bli avholdt på ettermiddag og kveldstid, mens de større utfluktene vil bli lagt til helger og ferier. Det vil være en tett dialog med deltakerne, og de vil få sms-påminnelse eller bli oppringt i forkant av aktiviteten. Det vil være et fast samlingspunkt hvor deltakerne møtes og deretter drar sammen til tilbudet. Størrelsen på gruppene vil i utgangspunktet ligge på omlag 10-15 deltakere. Det blir spennende og fartsfylte aktiviteter som paintball, kano/kajakkpadling, stisykling, havrafting og Via Ferrata. For noen av deltakerne vil trygghet, forutsigbare og rolige aktiviteter være mer tiltalende. Da kan vi tilby rolig turer i fine omgivelser, kano/kajakkpadling, orientering og ulike innendørs aktiviteter som dans, yoga og mindfullness. Miljøterapeuter ved videregående skoler, forebyggende avdeling i politiet samt rådgivere på ungdomsskoler vil være ansvarlig for å henvise aktuelle deltakere til tilbudene. Politiet tar kontakt når de har hatt ungdommer inne til bekymringssamtaler. Miljøterapeutene og rådgiverne snakker med aktuelle ungdommer, og tilbyr seg å bli med dem på tilbudet første gangen.

Fremdriftsplan

År 1: Etablere struktur foprosjektgruppe, starte aktivitetstilbud, dialog med målgruppen, begynne samarbeid med noen skoler. Tilby aktivitet ila en ferieuke/helg. År 2: Introdusere målgruppen for tilbud. Fokus på holdningsendring, sosial samling. Starte samarbeid med nye skoler. År 3: Fortsette tilbud. Rekruttere nye ungdommer. Introdusere målgruppen for tilbud i idrettslagene. Evaluere modell, samarbeid, tilbud, effekt og planlegge veien vider

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Stø Kurs Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Arne Hauge

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Stø kurs
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2020: kr 290 000, 2021: kr 320 000, 2022: kr 350 000
Startdato
31.08.2020
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring