Stødige, aktive og uavhengige eldre

I samarbeid med

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Bydelen har i prosjektperioden gjennomført følgende tiltak : 1. Økt tilbudet av styrke- og balansetrening til eldre fra 13 til 23 grupper 2. Utvidet det hjemmebaserte treningstilbudet med virtuell trening 3. Gjennomført undervisning/opplæring av hjemmetjenestene og fastlegene 2 ganger for hver gruppe i prosjektperioden 4. Gjennomført samhandlingsmøter mellom tjenestene med fall og brudd som tema 2 ganger 5. Utarbeidet rutiner for tverrfaglig oppfølging av fall og fallskader hos eldre som omfatter hjemmetjenesten og fastlegetjenesten 6. Utarbeidet informasjonsbrosjyre om fallrisiko og fallforebygging og sendt via post til alle innbyggere i bydelen over 75 år, samt spredt via fastleger, seniorkonsulent, apotek, hjemmetjeneste, seniorsentrene, frivilligsentraler. Over 3000 eksemplarer ble utdelt 7. Utarbeidet og tatt i bruk sjekklister for fallforebygging i hjemmetjenesten 8. Utarbeidet sjekklister for fastleger med fokus på forebygging av fall/behandling av benskjørhet 9. Sett på miljøfaktorer som glatte stier, strøing og kampanjer for bruk av brodder o.l. 10. Gjennomgått forskningslitteratur og laget en oppsummering av «Best practise» og tiltak med dokumentert effekt

Antall personer i målgruppen

3000

Oppsummering

Prosjekterfaringene har vært svært gode. Vi har etablert et nært samarbeid med bydel Østensjø og med Helseetaten i Oslo kommune, med Skadelegevakta i Oslo og med Folkehelseinstituttet. Prosjektet er nå utvidet til å omfatte Bydel Østensjø også og vi forventer at mye av prosjekterfaringene vil innarbeides som permanente arbeidsmåter i begge disse bydelene. Vi forventer også at programmet vil spres til andre bydeler i Oslo. Vi har innledet et samarbeid med Folkehelseinstituttet for å få gjort effektevaluering med forskningsmessig god design.

Sluttrapport/artikler (pdf)

prosjektrapport Ekstrastiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Torill Sætha

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Stødige, aktive og uavhengige eldre
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2016: kr 450 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet