Stolt og høylytt

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Dette prosjektet skal bidra til å bedre helse for de av oss som både bryter med hvithetsnormen og kjønn og – seksualitetsnormen. Prosjektet skal bidra til å løfte frem svarte skeive og vil dermed være et tiltak mot den rasismen det rapporteres om i skeive miljøer og et tiltak mot negativ sosial kontroll og homofobi/transfobi i etniske miljø. Det er et behov for norske, svarte og skeive rollemodeller og Salam ønsker å bidra til å dekke dette behovet om representasjon og mangfoldiggjøring av svarthet. “Jeg er svart og jeg er skeiv. Jeg er alt det verden ikke vil at du skal være” Eggebø (2018).

Målsetting for prosjektet

Forebygge utenforskap og dens negative helsekonsekvenser for målgruppa ved å synliggjøre rollemodeller og forbilder i filmsnutter. Arrangere lanseringsseminar med 100 deltakere. Utarbeide et pedagogisk og interaktivt materiale i forbindelse med filmene og gjennomføre skolebesøk på minst 12 skoler.

Målgruppe

Primærmålgruppa er unge, svarte, skeive i Norge, fra 13 -25 år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi produserer 5 korte filmer og èn lengre versjon som publiseres på Salams og MHU sine hjemmesider og i sosiale medier hos begge organisasjoner, på skolebesøk og på andre måter presentere organisasjonene og deres arbeid. Når filmene er ferdig produsert vil vi arrangere et lanseringsseminar der filmene vises og vi tematiserer helse, representasjon og mangfoldiggjøring av svarthet. PK og representanter fra Salam reiser på skolebesøk der de benytter utarbeidet pedagogisk og interaktivt materiale i kombinasjon med filmene for å rette fokus, gi informasjon og ha en samtale rundt tematikken med ungdom. Temaene er representasjon, kjærlighet, identitet og utfordringer og løsninger knyttet til disse temaene. Kompetansen fra prosjektet skal forankres i Mental Helse Ungdom gjennom å bruke filmene og materialet for øvrig til kompetanseheving av ansatte, tillitsvalgte og frivillige. På bakgrunn av innholdet i filmene og materialet utarbeidet forøvrig, i tillegg til samtaler, debatt og diskusjoner rundt tematiseringen skriver PK en kronikk som publiseres i et nasjonalt tidsskrift.

Fremdriftsplan for prosjektet

April 2021 April 2021 Oppstart prosjekt og prosjektkoordinator Mai 2021 Sept. 2021 Gjennomføring av filming og klipp Juni 2021 Juni 2021 Panelsamtale og teaser under Oslo Pride Okt. 2021 Okt. 2021 Lanseringsseminar, visning av film og panelsamtale Sept. 2021 Nov. 2021 Kompetanseheving og kunnskapsoverføring til MHU Nov. 2021 Feb. 2022 Landsdekkende skolebesøk Feb. 2022 Mars 2022 Sluttevaluering og sluttrapport

Prosjektleder

Thee Yazan Al obaide

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Stolt og høylytt
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Org.ledd
Salam Norge
Beløp Bevilget
2021: kr 997 000
Startdato
01.04.2021
Sluttdato
30.12.2023
Status
Under gjennomføring