Stopp ALS – en podcast

Søknadssammendrag

ALS Norge sin facebookgruppe teller over 4.800 medlemmer. I Norge er det mellom 300 og 400 som er rammet av ALS og vår gruppe er særlig utsatt i forbindelse med koronapandemien. Mange er ofte alene om sykdommen og er blitt enda mer isolert det siste året. I stor grad gjelder det også de pårørende. Vi ønsker å bidra med saklig informasjon, inspirasjon, oppdateringer innenfor forskningen, familiefortellinger, etc. Vi vil være med å skape lyspunkter i tilværelsen og vise at de ikke er alene om utfordringene.

I Podcasten vil vi snakke med forskere fra flere forskningsmiljøer i Norge, fagpersoner, als-pasienter og pårørende i en god kombinasjon og det skal bli en spennende podcast som vi håper vil være interessant for en bred målgruppe.

Vi vil bruke studio som en fast setting, men vil også møte mennesker der de er i sin hjemmesituasjon. Her vil pandemien sette sine begrensninger for hvordan det skal gjennomføres.

I februar og mars blir innholdet utviklet og produksjonsperioden blir fra mars til juni. Podserien blir publisert i tidsrommet mai – september.
Målsetningen med prosjektet er at personer med ALS og deres pårørende skal få bedre kunnskap om de ulike aspektene ved sykdommen.
Det er mange forskningsprosjekter som er aktive og vi ønsker å lage folkeopplysning av temaer som kan være vanskelig tilgjengelig for almennheten.

Podkastserien utvikles i samarbeid med Sanden Media.

Prosjektleder

Livar Hølland

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Stopp ALS – en podcast
Organisasjon
ALS Norge
Beløp Bevilget
Kr 290.000
Startdato
28.01.2021