Straffen rammer flere

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Når en person settes i fengsel fører det til konsekvenser for mennesker som står han eller henne nær. Mange pårørende føler skyld og skam og kan oppleve ensomhet, avmakt og fortvilelse. Mange savner den innsatte og er bekymret for hvordan han eller hun har det. I tillegg fører fengslingen ofte til sosiale, økonomiske, helsemessige og praktiske problemer for pårørende. Hvert år opplever et stort antall barn at deres mor eller far settes i fengsel. De er totalt uforskyldt blitt en del av en hverdag som gir dem mange bekymringer i forhold til familie, venner og skole.

Målsetting

Filmene skal medvirke til at de pårørende kommer gjennom de vanskelige periodene som det er å ha et familiemedlem i fengsel. Skam, taushet, lengsel, frykt er følelser som er hemmende. Filmene skal også gi nære omgivelser (skole, arbeidsplass, etc) innblikk i situasjonen til de berørte.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er pårørende til den som sitter i fengsel og prosjektet vil ha et stort fokus på barn som pårørende.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å lage 3 filmer. Filmene skal ha høy kvalitet, både med tanke på innhold og det filmfaglige uttrykk. Det er mange ulike innfallsvinkler og temaer som vi ser som aktuelle og som er med å bidrar til en god informasjon. Vi ønsker at de ulike målgruppene skal kunne finne en eller flere historier de kan identifisere seg med, dermed få innspill til hvordan de kan få en god hverdag, og bidra til økt kunnskap og forståelse for pårørendes situasjon. Vi har også sett på ulike former for filmuttrykk og ønsker å ta flere fortellerteknikker i bruk. Det gir en variasjon i filmene, men er først og fremst motivert ut i fra problemstillinger knyttet til behov for å være anonym. Det vil være et viktig tema i hvordan vi løser den enkelte film. Der det er mulig, vil vi bruke dokumentarisk film og la den som har opplevd noe fortelle om det. Det blir ofte en nær og kommuniserende film som berører. Gode dramatiseringer vil vi også benytte oss av for å få fram vanskelige temaer. Videre vil vi også kunne benytte oss av illustrasjoner/animasjoner. Filmene vil ha varierte lengder fra ca 4 minutter til ca 15 minutter. Det er også et mål å lage kortversjoner av filmene til bruk i foredrag og presentasjoner.

Fremdriftsplan

Januar: Etablere referansegruppa. Februar- april: Manusutvikling Mai- august: Opptaksperiode September-oktober: Redigeringsperiode November: Test/godkjenningsfase Desember: Klar til publisering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Straffen rammer flere.pdf

Prosjektleder/forsker

Livar Hølland

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Straffen rammer flere
Organisasjon
For Fangers Pårørende
Org.ledd
Sanden Media
Beløp Bevilget
2017: kr 487 000
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet