Stramt tungebånd hos spedbarn.

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

Stramt tungebånd er en medfødt misdannelse hvor spedbarnet har et unormalt kort, fortykket eller stramt vev i midtlinjen mellom undersiden av tungen og munngulvet. Denne strengen av bindevev reduserer tungens bevegelighet og kan gi nedsatt funksjon. Stramt tungebånd gir ofte ammeproblemer, problemer med spising og svelging samt uttaleproblemer og vanskeligheter med tann og munnhygiene. Mange barn med stramt tungebånd har plager med refluks, kolikk og mistrivsel. I litteraturen er det angitt en forekomst av stamt tungebånd på mellom 4 og 11 %. Mellom 25 og 60 % av spedbarn med stramt tungebånd har problemer med ammingen. Behandling av stramt tungebånd er en enkel prosedyre der tungebåndet klippes etter påsmøring av bedøvelse. Risikoen for komplikasjoner er meget lav. Morsmelk er den beste spedbarnsernæring og Verdens helseorganisasjon(WHO) og norske helsemyndigheter anbefaler fullamming til 6 mnd. alder. Amming reduserer risiko for infeksjoner hos barnet, overvekt i barnealder, diabetes og krybbedød. Morsmelk er gunstig for barnets kognitive utvikling. For kvinnen kan det å amme redusere risikoen for brystkreft, eggstokkkreft, Diabetes type 2 og hjerte/karsykdom. Stramt tungebånd er en vanlig årsak til ammeproblemer og kan, hvis det forblir ubehandlet eller ved forsinket behandling, føre til at kvinner må avslutte ammingen før de selv ønsker. Mødre som forsøker å amme barn med stramt tungebånd opplever smertefull amming og får sår på brystknoppene med økt risiko for infeksjoner og behov for antibiotikabehandling. En studie fant at det var tredobbel risiko for å avslutte amming i barnets første leveuke hvis barnet hadde stramt tungebånd. Barnelegenes kunnskap om stramt tungebånd og betydning for spedbarnsernæringen samt hvordan man diagnostiserer og behandler tilstanden varierer. Derfor er det mange barn som ikke får behandling. Noen få barn får så omfattende ernæringsproblemer og spisevegring grunnet stramt tungebånd at de må sondemates. Stramt tungebånd gir mange problemer for mor og barn og kunnskapsnivået blant helsepersonell om denne tilstanden er mangelfull. Dette skyldes også i stor grad at det finnes mangelfulle kunnskaper om tilstanden. Vi kjenner ikke fullt ut til hyppigheten og i hvilken grad dette påvirker mor og barn. I dag vet vi at dårlig ernæring og kort ammeperiode kan ha langtidseffekter på barnet hele livet med økt sykelighet av blant annet metabolsk syndrom. Hva som er optimal behandling av stramt tungebånd er også dårlig undersøkt. Tilstanden synes å gå i familier men arvegangen er ikke kjent. Dette prosjektet vil øke kunnskapen om stramt tungebånd i Norge ved å undersøke problemets omfang, konsekvenser og årsaker. Prosjektet vil bidra til opplæring av helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten. Vi vil fremme samhandling mellom barnets foreldre og alle nivåer i helsetjenesten. Det vil bidra til bedre ernæring og redusert sykelighet blant spedbarn med stramt tungebånd. Dette vil ha en positiv effekt på folkehelsen.

Sluttrapport

Vitenskapelige publikasjoner og innsendte manuskript (siden oppstart)

Tidsskrift for den norske legeforening

Prosjektleder

Solveig Thorp Holmsen

Hovedveileder

Rønnaug Solberg

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
Stramt tungebånd hos spedbarn.
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) ved OUS
Beløp Bevilget
2018: kr 710 000, 2019: kr 730 000, 2020: kr 755 000
Startdato
31.08.2018
Sluttdato
01.05.2025
Status
Under gjennomføring