Stressmestring/avspenning

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ble gjennomført ved Landsforeningen for Hjerte og Lungesykes hjertesenter i Oslo

Prosjektet ble gjennomført ved Landsforeningen for Hjerte og Lungesykes hjertesenter i Oslo. Prosjektleder var May-Lise Kvalvik, som er utdannet fysioterapeut med tilleggsutdannelse som psykodramaleder.

 

Prosjektets formål var å utvikle et tilbud hvor deltakerne skulle bedre forstå årsaker til og utvikle strategier for håndtering av stress.

 

Prosjektet har vær lagt opp som et kurs med 3 atskilte trinn. 20 deltakere ble valgt ut og av disse trakk fire stykker seg underveis i kursopplegget.

 

Det ble lagt stor vekt på å skape trygghet blant deltakerne i prosjektet. Kurset var dels lagt opp som forelesninger, dels ble det gitt trening i psykodynamiske øvelser og dels ble det benyttet gruppedynamiske øvelser.

 

Evalueringen av kurset ble organisert ved spørreskjemaer og personlige samtaler med

deltakerne. Responsen fra deltakerne er i all hovedsak meget positiv. De fleste opplever å takle stress bedre enn tidligere.

 

Kursopplegget er senere lagt til grunn for gjennomføring av nye kurs.

Prosjektleder/forsker

May Lise Kvalvik

Detaljer
Program
Rehabilitering (1998)
Prosjektnavn
Stressmestring/avspenning
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
LHLs Hjerte- og Lungesenter
Beløp Bevilget
1999: kr 50 000
Startdato
16.10.1999
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet