«Student i koronatid»

Søknadssammendrag

Studentenes tilværelse er vanskelig i disse tider, og vi vil derfor etablere et lavterskeltilbud som er landsdekkende og gratis. Studenttelefonen er et samarbeid mellom Mental Helse Hjelpetelefonen og helsepersonell ved Studentsamskipnaden i Sør-øst (SSN) og i Agder (SiA), samt KoRus Sør. Tjenesten skal være tilgjengelig i tidsrommet kl.19 – 07 hver dag, og vil også ha en egen chatfunksjon. Dette for at studentene skal ha et sted å henvende seg når helsetilbudene ellers er stengt, både på campus og i det offentlige.

Målsetningen for prosjektet er å forebygge ensomhet, tunge tanker, selvskading og selvmordstanker blant landets nesten 300 000 studenter. Mange opplever dessverre dette når de ulike campus flytter nesten all undervisning over på digitale plattformer, og særlig 1.års studenter kjenner på angst, frykt og delvis isolasjon. De vonde tankene kommer ofte på kveld og natt når alt er stengt, og selvskading, selvmordstanker, ensomhet, angst og depresjoner tar mye plass. Resultatet kan være at man dropper ut av studiet med svekket psykisk helse. Studenttelefonen ønsker derfor å være hjelpeapparatet sin «forlengede arm». Studenttelefonen vil bidra til gode samtaler, støtte og hjelp, og også oppfordre studentene til å benytte seg av de helsetilbudene som finnes på campus.

2020 vil benyttes til rekruttering og opplæring av veiledere, innkjøp av teknisk utstyr og etablering av kontor. Videre skal det lages en egen turnus og det skal etableres en egen questback. Vi vil arrangere fagdager for veilederne, og her vil SSN, SiA og KoRus Sør bidra med sin kompetanse.

Oppstart vil bli så tidlig som mulig i 2021.

Vi ønsker at Studenttelefonen vil bidra til at studentene vil få en litt bedre psykisk helse, føle seg litt mindre ensomme og også at tjenesten vil bidra til mindre drop-out blant studentene.

Prosjektleder/forsker

Vidar Torbjørnsen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
«Student i koronatid»
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
13.11.2020