Styrkeløftet på Røros

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Begrepet grønn rehabilitering og betydningene av det å være aktiv ute har blitt enda mer aktuelt under koronapandemien med restriksjoner og fravær av samlingsplasser inne. På Røros er det for funksjonsfriske muligheter til å være aktiv, men det mangler gode alternativ utendørs for mennesker med opptreningsbehov etter sykdom, og et tilbud for de yngste og de eldste. Etter samtaler med kommunal fysioterapitjeneste, lokallagsmedlemmer, deltagere på rehabilitering ved Unicare Røros og fagpersoner innen rehabilitering framkom det et ønske om å utvikle et skjermet uteområde som er lett tilgjengelig.

Målsetting

Bygge en aktivitetspark som gir et konkret turmål, en sosial samlingsplass og arena for opptrening/økt aktivitetsnivå sammen med andre. Organisere planlagte aktiviteter for alle aldre og gjennomføre opplæring i bruk av apparater til grupper som ønsker aktiviteter.

Målgruppe

Mennesker med nedsatt balanse og funksjonsevne og de med rehabiliteringspotensiale etter sykdom, samt lokale foreninger og øvrig lokalbefolkning i alle aldre.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

LHL Røros vil samarbeide med idrettslaget på Røros, den lokale tur- og løypeforeningen, kommunal frisklivskoordinator og rehabiliteringsinstitusjonen Unicare Røros om å lage en aktivitetspark som er lett tilgjengelig for alle og som kan brukes av alle. Frivillige fra lokallaget vil bidra under planleggingen av parken og forarbeidet som må til før apparatene kan plasseres i terrenget. Det gjelder rydding av området og utformingen og oppsett av selve parken. Aktivitetsparken skal ligge på Unicare Røros sitt område og vi har tillatelse fra grunneier til å bygge og utplassere apparater på området. Firmaet Aktiv Lek skal engasjeres som utbyggere, og vil være ansvarlige for bestilling av utstyr, materiell, oppførelse og sluttføring av aktivitetsparken. Vi ønsker å bruke dette firmaet da de har lang erfaring med å bygge slike anlegg. Når aktivitetsparken står ferdig i august 2022 vil vi ha et åpningsarrangement. Deretter vil vi invitere til bruk av aktivitetsparken og sørge for opplæring i bruk til apparatene til de som ønsker dette. Resten av prosjektperioden vil vi registrere bruk av parken og tilbakemeldinger fra brukere som har hatt behov for opptrening etter sykdom, frisktrening og en utendørs sosial møteplass i trygge omgivelser.

Fremdriftsplan

Jan.-mars 2022: Planlegge aktivitetsparken. Inngå avtale med Aktiv Lek. Mobilisere frivillige. April-mai 2022: Rydde området, klippe buskas, fordele oppgaver. Mediedekning. Medio mai 2022: Byggestart (gitt snøforhold og vær) Juli/august 2022: Ferdigstilling av parken. Åpningsarrangement. Aug. 2022 – des. 2023: Opplæring i bruk av apparater for foreninger og enkeltpersoner. Gjennomføring av aktiviteter. Registrere bruk av parken. Evaluering.

Prosjektleder/forsker

Anette Norsett-Carr

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Styrkeløftet på Røros
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Unicare Røros
Beløp Bevilget
2022: kr 540 000
Startdato
03.01.2022
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring