Styrket folkeopplysning mot selvmord

Søknadssammendrag

Prosjektet «Styrket folkeopplysning mot selvmord» er en videreutvikling av prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord». Folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv» skal rulles ut i den delen av Viken som tidligere var Østfold fylke høsten 2021. Folkeopplysningskampanjen skal samordnes med regionalt og lokalt selvmordsforebyggende arbeid og det skal iverksettes tiltak på flere nivåer i samfunnet samtidig.

Koronapandemien har økt den potensielle nytteverdien av en slik intervensjon og det ene målet for videreutviklingen av prosjektet er å utvikle og arbeide med strategisk kommunikasjon mot nye arenaer for å nå bredere ut i befolkningen med kunnskap som kan øke evnen til å søke støtte og hjelp ved selvmordsfare og psykiske vansker som øker selvmordsfaren. Prosjekt skal styrkes med en kommunikasjonsfaglig rådgiver og målgruppen for tiltaket (folkeopplysning) er i hovedsak den voksne befolkningen i Østfoldregionenen. Målgruppen for enkelte aktiviteter som inngår i tiltaket er organisasjoner, arbeidsplasser, kommuner, helseforetak, og lokale medier.

Et annet mål er å styrke handlingskompetanse hos en bred del av befolkningen i møte med selvmordsproblematikk. I et hvert lokalsamfunn er det behov for hjelpere som kan fange opp og evne å gi den første hjelpen ved selvmordsfare. Det skal gjennomføres 25 kurs i regi av Vivat selvmordsforebygging høsten 2021, med til sammen 600 deltakere. Målgruppen for kursene er nøkkelpersoner i samfunnet, det vil si personer som har et yrke eller en rolle i lokalsamfunnet som gjør at de kommer i kontakt med mennesker i selvmordsfare, for eksempel være frivillige, lærere, ansatte i nødetatene, sosialarbeidere og prester.

Dersom prosjektet når målene for kampanjen vil dette ha betydelig positiv effekt for samfunnet. Resultatene vil være et viktig grunnlag for en senere videreføring og implementering av en liknende kampanje i nasjonal sammenheng, som del av den nye Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025.

Prosjektleder/forsker

Lars Mehlum

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Styrket folkeopplysning mot selvmord
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
Kr 640.000
Startdato
20.04.2021