Styrket psykisk helse for pårørende til domfelte

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Situasjonen for pårørende til innsatte og domfelte er preget av en rekke belastninger knyttet til bl. a økonomi, sosialt liv og helsesituasjon. Mange pårørende har fått både psykiske og fysiske konsekvenser som følge av situasjonen, og det kan være vanskelig å oppsøke hjelp for å snakke om situasjonen. Svært mange pårørende forteller at de har følt seg alene i sin situasjon. Mange pårørende isolerer seg og deltar i mindre grad i sosiale sammenhenger enn de gjorde før fengslingen.

Målsetting for prosjektet

Prosjektet skal bidra til bedret helse og mestring hos pårørende via støtte og rådgivning, terapitilbud samt deltakelse i samtalegruppe (for foreldre til innsatte) og aktiviteter med andre pårørende. Det en målsetting at dette vil bidra til mindre grad av sosial isolering og en bedre psykisk helse.

Målgruppe

Målgruppen er voksne pårørende som har et familiemedlem i fengsel på varetekt eller dom, samt pårørende til domfelte som soner straff i samfunnet.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Gjennom dette prosjektet søker FFP om midler til gjennomføring av tiltak for voksne pårørende som har et familiemedlem i fengsel eller som straffegjennomfører straff i samfunnet. Tiltakene er en kombinasjon av å være landsdekkende og lokale, gjennomført i organisasjonens avdelinger i Oslo og Trondheim. Tilbudene har det til felles at de tilbyr råd og støtte fra fagpersoner og at pårørende kan delta på aktiviteter der de kan møte andre pårørende, dele erfaringer og kjenne seg mindre alene. Det er en målsetting å hjelpe pårørende til en bedre mestring av en ofte krevende situasjon gjennom deltakelse i følgende aktiviteter og tilbud: – Støtte og rådgivning gjennom samtaler, anonym chat og nettsamtaler – Samtalegruppe for partnere til varetektsinnsatte og domfelte – Terapitimer hos gestaltterapeut for pårørende med særlig stort hjelpebehov FFP har 30 års erfaring med arbeid med pårørende til straffedømte. Rådgiverne i FFP har utdanning innenfor psykologi, kriminologi, sosialt arbeid og familieterapi. Tiltakene i prosjektet bidrar til inkludering, aktivitet og fellesskap og kan med det motvirke sosial isolering. Det er en målsetning at tiltakene vil kunne bidra til styrket psykisk helse og bedret livskvalitet hos pårørende.

Fremdriftsplan for prosjektet

Juli-des 2022: Støtte og rådgvining, individuell terapi Rekruttering Jan-juni 2023: Støtte og rådgvining, individuell terapi. Rekruttering, oppstart og månedlige treff i samtalegruppe for partnere Juli-des 2023: Støtte og rådgvining,individuell terapi, månedlige treff i samtalegruppen. Rekruttering Jan-juni 2024: Støtte og rådgvining, individuell terapi, månedlige treff og helgetur for samtalegruppen. Rekruttering. Evaluering

Prosjektleder

Hanne Hamsund

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Styrket psykisk helse for pårørende til domfelte
Organisasjon
For Fangers Pårørende (FFP)
Beløp Bevilget
2022: kr 550 000, 2023: kr 600 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring