Styrking av pasientens kunnskap om helse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vel 4 % av befolkningen i Norge får diagnosen diabetes, og tallet på de som lever med diabetes øker (Kilde. Folkehelseinstituttet 2014). Andelen kvinner som får diabetes i svangerskapet har steget kraftig; i Norge har det vært en femdobling av svangerskapsdiabetes de siste 15 årene, fra 0,8% til 5,2% i 2016. Med nye retningslinjer fra Helsedirektoratet i 2017 er det forventet at 8 – 10 % av fødende vil ha diagnosen (https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsdiabetes). Årsaken er bedre screening av gravide, samt endringer i fødepopulasjonen – som alder, etnisk bakgrunn og BMI.

Målsetting

Hovedmålsetningen er å styrke pasientens kunnskap om egen helse

Målgruppe

I første omgang skal løsningen rettes mot kvinner med svangerskapsdiabetes men på sikt vil den skaleres og anvendes på alle gravide kvinner.

Antall personer i målgruppen

6000

Beskrivelse av gjennomføring

Kort oppsummert har prosjektet en faglig ildsjel, et dedikert team, et økende behov, en ettertraktet løsning samt en svært god forankring på mange ledelsesnivå. Dette er faktorer som er svært viktige for at prosjektet får suksess og lykkes med sine mål og intensjoner Den valgte metoden i prosjektet er karakterisert av å være tverrfaglig, eksperimentell og med stor grad av brukerinvolvering. Prosjektetableringen var en åpen innovasjonsprosess, der mange ulike brukergrupper (pasienter, helsepersonell, industri) deltok i InnovasjonsCamp. Det beste vinnerkonseptet ble så utviklet i et forprosjekt med tjenestedesign som metodikk. Hovedprosjektets metodevalg er utvikling ved smidig tilnærming og kontinuerlig læring, inspirert av Lean-Start-Up metodikk. Videreføring med anskaffelse og implementeringsfase vil vektlegge gevinstrealisering.

Fremdriftsplan

Løsningen krever kontinuerlig oppfølging av et e-helseteam. Gitt at teamet blir frikjøpt til å kunne jobbe 50% med innholdsutvikling, forventes det at prosjektet kan få Dina godkjent som offentlig helsetjeneste november 2019. Parallelt planlegges det utvikling, pilotering av versjon 2.0 i 2019. Basert på evaluering og sluttrapport planlegges det at man i 2020 går videre med anskaffelse og implementering i linje.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet er gjennomført som et innovasjonsprosjekt med en klar visjon og metodikk som understøttet tverrfaglig samarbeid og muligheten iterativ prosess i arbeid med å bygge, lære og implementere.

Antall personer i målgruppen

500

Oppsummering

Prosjektet har lansert Norges første Helse Chatbot på helsenorge.no og etablert et teknisk og faglig medisinsk team med ansvar for videre drift og forvaltning av tjenesten. Planer for videre arbeid går blant annet ut på å skalere tjenesten til flere målgrupper. I tillegg vil det jobbes videre med å etablere en organisering av tjenesten, som ivaretar kvalitet og videreutvikling av tjenesten på lengre sikt, som del av en integrert helsetjeneste fra primær- og spesialisthelsetjenesten.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extrastiftelsen 2019.pdf

Prosjektleder/forsker

Synnøve Olset

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Styrking av pasientens kunnskap om helse
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2018: kr 500 000, 2019: kr 1 000 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring