Sukkersøte hjertesår

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Ved diabetes poliklinikk Sykehuset Østfold Sarpsborg ble det ved en tilfeldighet oppdaget sårinfeksjon etter venehøs

Bakgrunn: Ved diabetes poliklinikk Sykehuset Østfold Sarpsborg ble det ved en tilfeldighet oppdaget sårinfeksjon etter venehøsting etter by-pass operasjoner. Pasientene var ikke informert om at dette kunne bli et problem, og de visste ikke hvem de skulle henvende seg til. Det tok 2-3 måneder før sårene grodde. Studier viser at pasienter med diabetes er mer utsatt for sårinfeksjon etter venehøsting. Omtrent 20% av pasientene som blir operert har diabetes. Utvikling av sårinfeksjon kan avhenge av suturmetode.

 

Målsetting: Hensikten med denne studien er å se om percutan suturering på underekstrimitetene etter venehøsting gir mindre infeksjon enn intracutan suturering hos pasientene med diabetes, og å evaluere et oppfølgingsopplegg som har til hensikt å tidlig oppdage og starte behandling av eventuell sårinfeksjon. På sikt ønsker studien å bidra til å redusere eventuelt forebygge sårinfeksjon etter venehøsting.

 

Gjennomføring: En kontrollert randomisert studie ble gjennomført. 178 pasienter med diabetes og 200 pasienter uten diabetes operert på Feiringklinikken fra 2003 til 2005 deltok. Pasientene ble fulgt i seks uker etter hjemreise, enten per telefon eller poliklinisk. Alle fikk fotografert operasjonssårene på ben. Åpne sår ble behandlet til de var tilhelet.

 

Resultater: Både i gruppen med diabetes og uten diabetes er forekomsten av rødhet og åpent sår lavere i gruppen med percutan suturering enn i gruppen med intracutan suturering. Det sees betydelig økt forekomst av rødhet og åpent sår hos pasienter med diabetes. Studien er presentert på Feiringklinikken.

 

Videre planer: Utarbeide informasjonsfolder til pasientene i samarbeid med Feiringklinikken. Ferdigstille artikkel og få denne publisert.

Prosjektleder/forsker

Karin Pettersen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Sukkersøte hjertesår
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Feiringklinikken og Spesialistsenteret Sykehuset Østfold Sarpsborg
Beløp Bevilget
2003: kr 382 000, 2004: kr 382 000, 2005: kr 382 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
20.06.2007
Status
Avsluttet