Sult Baby-Drop-In. Hjelp og veiledning.

I samarbeid med

Les mer om Sult Baby drop-in:


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Graviditet og barsel representerer en stor utfordring for kvinner med spiseforstyrrelser. Forekomsten av spiseforstyrrelser blant gravide er betydelig høyere enn antatt og øker utover i barseltiden. Det er behov for lavterskeltilbud med fokus på kompetanse, tidlig innsats og forebygging. Vi ønsker med dette prosjektet å åpne et nasjonalt lavterskeltilbudet og tilby høykvalifisert hjelp via lavest tenkelig terskel. DROP-IN er en måte å bedre tilgjengeligheten til behandling i hele landet for kvinner med spiseforstyrrelser i svangerskap/barsel, men også for de hjelpere som møter disse kvinnene.

Målsetting

1. Å bedre tilgjengeligheten NASJONALT for kvalifisert hjelp til kvinner med spiseforstyrrelser. 2. Å fremme kompetanser på helsestasjoner i hele landet til å møte kvinner med spiseforstyrrelser i svangerskap/barseltid. 3. Å bidra til folkeopplysning om spiseforstyrrelser, svangerskap og barseltid.

Målgruppe

– Kvinner med spiseforstyrrelser i svangerskap og barseltid. – Helsepersonell som som møter kvinner med spiseforstyrrelser under graviditet og i barseltid.

Antall personer i målgruppen

50000

Beskrivelse av gjennomføring

1. Etablering av prosjektgruppe som vil drive og lede DROP-IN tilbudene og være sentral i utviklingen av kursprogram. 2. DROP-IN etableres: Det tilbys gratis DROP-IN hver uke. En dag rettet mot kvinner som strever med spiseforstyrrelse og en dag til helsepersonell. DROP-IN tilbys via digital helseplattform Confrere med videosamtale/telefon på PC eller mobiltelefon/nettbrett. En slik løsning vil gjøre det mulig for folk fra hele landet å benytte seg av tilbudet. Samtaler er anonyme og journalføres ikke. 3. Fortløpende evaluering av DROP-IN tjenestene. Evalueringene vil bli brukt som grunnlag for utvikling av kursprogrammet og kursledermanualen. 4. Kursutvikling og innspilling av video. Et ONLINE kurstilbud skal være tilgjengelig etter prosjektets slutt. Kurset vil gi tilgang til anvendbar kunnskap om spiseforstyrrelser (diagnostikk, forløp, prognose, tidligere tegn, risiko, hvordan møte og hjelpe og om håp og alvor). Kurset vil bestå av skriftlig pedagogiske materiell, fiktive eksempler og video. Filmene skal distribueres for å vekke engasjement i sosiale kanaler. 5. Utprøving av ONLINE kurs på helsepersonell. 7. Manual. En pilotgruppe vil prøve ut kursprogrammet og et utvalg fra helsestasjoner vil teste ut kursledermanualen.

Fremdriftsplan

Vår 2021: Etablering av prosjektgruppen som skal drive DROP-IN. Høst 2021: Ukentlig DROP-IN mandager og onsdager. Evaluering. Vår 2022: Utvikling av kursprogram og videoinnspilling. Høst 2022: Ukentlig DROP-IN. Kursprogrammet ferdigstilles, testes ut, lanseres. Utarbeidelse, utprøving av kursmanual som kan tas i bruk av andre fagpersoner. Spre informasjon om prosjektet og kurset nasjonalt via medial spredning. Sluttevaluering og rapport.

Prosjektleder/forsker

Bente Sommerfeldt

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Sult Baby-Drop-In. Hjelp og veiledning.
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2021: kr 286 000, 2022: kr 1 110 000
Startdato
01.03.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring