SULT Baby

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kvinner som tar kontakt med oss i Institutt for spiseforstyrrelser har bekymringer omkring mat, kropp og vekt i barseltid og betydningen for mammarollen. Både kvinnene selv og helsestasjoner opplever å ha begrensete arenaer hvor de kan få informasjon fra kompetent helsepersonell og forskningsbaserte kunnskapskilder om spiseforstyrrelser i en sårbar livsfase. Mødrene ønsker et tilpasset lavterskeltilbud der kvinner kan møte fagfolk og andre mammaer med tilsvarende erfaringer. Prosjektet forsøker å svare på nye, alvorlige helseutfordringer for mødre i en kroppsfokusert samtidskultur.

Målsetting

– Å redusere den negative utviklingen av spiseforstyrrelsen hos mødre med spiseforstyrrelser ved å fremme kvinnens positive opplevelse av kropp, mat, trygghet og samspill med barnet. – Å fremme kompetanser på helsestasjoner i å møte mødre med spiseforstyrrelser i tidlige faser.

Målgruppe

1. Mødre med spiseforstyrrelser (0-15 mnd/over 15 mnd). 2. Helsepersonell som møter kvinner med spiseforstyrrelser under graviditet, i barsel og foreldreskap.

Antall personer i målgruppen

120

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet tar sikte på å utvikle SULT Baby for mødre med en spiseforstyrrelse som er drevet av både folk med egenerfaring i samarbeid med fagpersoner i Villa SULT. Dette innebærer: – Å utvikle barseltreff for mødre med spiseforstyrrelser til barn opp til 15 måneder, som er drevet av både kvinner med egenerfaring og av helsefaglig personer. Totalt seks treff vil bli arrangert i løpet av en halvårsperiode. – Å utvikle mammatreff for mødre med spiseforstyrrelser til barn over 15 måneder, som er drevet av både kvinner med egenerfaring og av helsefaglig personer. Totalt seks treff vil bli arrangert over en halvårsperiode. – Å utvikle en manual som kan være et verktøy for helsestasjoner etter prosjektets slutt.

Fremdriftsplan

1. Etablering av prosjektgruppe og referansegruppe. 2. Rekruttering av deltakere (20 mødre til hvert treff). 3. Etablere og gjennomføre SULT Baby. Det veksles mellom undervisning og smågruppearbeid ledet av fagperson og mødre med egenerfaring. 4. Evaluering og manualisering. Deltakerne vil bli spurt om å evaluere SULT Baby underveis og i etterkant. Prosjektgruppen vil utarbeide en manual som kan tas i bruk på alle helsestasjoner.

Prosjektleder/forsker

Bente Sommerfeldt

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
SULT Baby
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2020: kr 325 000, 2021: kr 246 000
Startdato
03.08.2020
Sluttdato
31.08.2022
Status
Under gjennomføring