SULT BabyCall

Søknadssammendrag

I kjølvannet av pandemien er det et stort behov for å etablere et forsterket hjelpetilbud til gravide, nye mødre og deres partnere. Pandemien har vist seg å ha alvorlige konsekvenser for den perinatale mentale helsen hos gravide og nye mødre. Det er dokumentasjon for økning av spiseforstyrrelser. Mentale helseproblemer som fødselsdepresjon/angst har også vist seg å øke hos nye mødre i samme periode.

Dette rammer ikke bare kvinnen, men også barnet og familien i sin helhet. Denne sårbare og eksistensielle tiden vil derfor være et viktig tidspunkt å starte oppfølgning for de utfordringene de måtte ha. Svangerskapet er et viktig motivasjonsvindu for kvinnene for å bedre sitt forhold til mat og kropp. Behandling i denne fasen bør prioriteres, både for å forhindre debut av en spiseforstyrrelse, tilbakefall, forverring, men også danne godt grunnlag for tilfriskning.

Det er behov for lavterskeltilbud med fokus på tidlig innsats og forebygging som favner både mor og partner. Med SULT BabyCALL vil vi tilby høykvalifisert hjelp via lavest tenkelig terskel uten noen form for søknad eller henvisning og uten kostnad for brukerne.

SULT BabyCALL vil være et rom for å bli sett, hørt og forstått. Dette vil være et fysisk hjelpetilbud tilgjengelig en gang i uken for både gravide, nye mødre og deres partnere. Hver enkelt bruker kan benytte seg av inntil syv konsultasjoner. Det er ingen krav til henvisning eller timebestilling. Det er førstemann-til-mølla som gjelder, og det betyr at man ikke trenger å melde seg på/bestille time i forkant.

Alle som møter opp vil få tilbud om samtale samme dag som de henvender seg. Besøkende vil bli møtt av psykologer med høy faglig kompetanse og god klinisk erfaring med spiseforstyrrelser, svangerskap og foreldreskap. Det vil også bli utarbeidet et informasjonsskriv som mødrene/partnere kan gi til fastlege, jordmor, helsestasjon eller andre hjelpere.

Prosjektleder

Bente Sommerfeldt

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
SULT BabyCall
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 807.000
Startdato
17.02.2022