Super- og EL-innebandy camp på Stavanger Open

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Super- og EL-innebandycamp har vært arrangert under Stavanger Open, Norges største innebandyturnering, i tre år og med stor suksess. Nå ønsker Kampen Innebandyklubb og ta over stafettpinnen. Super-innebandy er tilrettelagt for utøvere med spesielle behov. De kan for eksempel være utviklingshemming. EL-innebandy er tilrettelagt for utøvere med relativt kraftige funksjonsnedsettelser. Idretten spilles i elektriske sportstoler som styres med en joystick. Super- og EL-innebandy er paraidretter. Mange av spillerne har store hjelpebehov. El-innebandyspillerne bruker elektrisk rullestol i sitt daglige liv. Nesten alle har behov for assistenter. Flere av spilleren kan ha behov for opptil tre assister på et arrangement. Mange er også uføretrygde og har ikke råd til dekke kostnader for både seg selv og assistenten. Spillere, med utviklingshemming, trenger ekstra trygge rammer. Spillerne med fysiske utfordringer trenger tilrettelagde rom. Overnatting på skole/gymsal egner seg derfor ikke for disse gruppene. Vi legger til rette et program slik at det kun blir nødvending med en overnatting. Vi håper at vi kan invitere til Super- og EL-innebandycamp som ikke koster alt for mye, og at maten og deltakelsen kan være omtrent gratis, både for spillere og støtteapparat.

Aktivitet/tiltak/metode

Vi ønsker å gjennomføre Super- og El-innebandy camp i forbindelse med Stavanger Open 29-30 april 2023 , Norges største innebandyturnering med deltakere fra hele landet. Vi ønsker å tilrettelegge en helg spekket med innebandy, felles trening, sosialt og moro, samt deltakelse i egne klasser på den store turneringen. Målsetningen er å samle 130 spillere og 50 frivillige på Para-campene i 2023. Spillerne inviteres fra klubber i hele landet. Spillerne har enten en utviklingshemming og/eller fysisk funksjonsnedsettelse. Skisse av innhold på en camp: Lørdag 13 – 14 Ankomst, registering og velkommen 14 – 17 Aktiviteter i idrettshall. Felles trening, bli kjent leker, øvelser og småspill, 17-mai leker, 19 – 23 Felles middag, sosialt, moro, underholdning Avhengig av antall spillere deler vi inn i grupper basert etter ferdigheter. Et husband/DJ og deltakerne selv bidrar med musikk, underholdning og dans. Alle som vil kan få opptre med sang og dans mm. Scenen er åpen. Søndag 9 – 13 Turnering. Alle lag får spille minst tre kamper hver. Alle får medaljer. Vi nedsetter en arbeidsgruppe som planlegger, koordinerer og fordeler oppgaver seg i mellom. Evaluering: antall deltakere, innhold og program, hva fungerte bra, hva fungerte mindre bra, hvilken opplevelse deltakerne sitter igjen med. Personopplysninger behandles i henhold til EU-regler og personvernloven i Norges idrettsforbund. Vi følger Norges idrettsforbunds retningslinjer for publisering av bilder og film. Utfordringer: Kostnader for deltakelse. Vi søker om midler for å kunne subsidiere kostnader.

Antall deltakere

130

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Å få spille kamper, delta på turnering, bli kjent med nye og få flere venner er viktige virkninger. Som en del av Norsk idrett ønsker vi å ta tak i satsningsområder i paraidrettsstrategien “En idrett – like muligheter”. Her kommer det tydelig frem at para-idretten trenger flere møteplasser og flere konkurransetilbud. På Idrettstinget i oktober 2021, fastslo idretten at det er for få arrangementstilbud for utviklingshemmede utøvere. Å få delta på Norges største innebandy turnering med alle andre «ordinære» lag, har en stor betydelse for «para»-spillerne. Stavanger Open er en perfekt plass å synliggjøre innebandy som para-idrett. Det styrker visjonene om idrettsglede for alle og full inkludering. Super- og El-innebandycamp vil være en viktig plass for erfaringsutveksling og for å skape et miljø rundt idrettene. Vi synliggjøre para-idrett for alla andre “ordinære” lag som deltar på turneringer. Vi skaper et inkluderende felleskap i innebandy og deltakere kommer fra store deler av landet. Vi legger ved to korte videoer fra Stavanger Open og camp i 2022. Her kan man se ekte idrettsglede: TV BRA, Norges tv kanal av og for utviklingshemmede laget reportasje fra vår Super innebandy Stavanger Open 2022. Vennligst se 2 minutters innslag etter 6 min og 15 sek – her: https://www.tvbra.no/share/d0fac056bec4f96bb644a139b15c1b05?fbclid=IwAR0TpVqHw2Bp9BQZ2n8ydmCBVWkJpV-RxromFKD0r62NpJGGHgzzwuocUZU Video på 2min. fra Supercamp 2022 https://fb.watch/dlTWDrMlnx/

Plan for gjennomføring

Vi nedsetter en arbeidsgruppe som planlegger, koordinerer og fordeler oppgaver seg i mellom. Oppgavene er mange: – å sende ut invitasjoner – å lage system for påmelding – å lage øktplaner og stasjonsøvelser – å dele in deltakere i grupper og puljer – å lage kampoppsett og dommeroppsett – å sende ut informasjon i forkant – å bestille medaljer – å bestille cateringmat – å rigge idrettshall – å sette opp vant – å ha kontroll på utstyr – å ha kontroll på sekretariat – å planlegge fest og underholdning – å handle inn til fest, dekke til fest og rydde etter fest Super- og EL-innebandycamp gjennomføres på Stavanger Open, som arrangeres 29 – 30 april i 2023.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Kampen IBK søkte midler til å arrangere en Paracamp i innebandy, i forbindelse med Stavanger Open, Norges største innebandyturnering. Målgruppen er Super-lag og EL-innebandylag fra hele landet. Super-lag består av barn, unge og voksne med spesielle behov. Det kan være både kognitive og fysiske utfordringer. EL-innebandylag består av barn, unge og voksne med motoriske utfordringer. Paracamp Innebandy arrangeres over én helg, med felles trening, turnering, sosialt og moro. Målsetningen var å samle 100 deltakere og 50 frivillige. «Paracamp Innebandy» ble gjennomført i forbindelse med Stavanger Open -29.-30. april 2023. Første gang det ble arrangert egen Paracamp i innebandy var i forbindelse med Stavanger Open i 2018. Da deltok 40 spillere og nå i 2023 har antallet økt til 140 spillere. Til banketten var nesten 200 personer samlet for sosialt samvær, allsang, dans og Disco. Vi vil fortsette å jobbe målrettet for Superinnebandy, og søke midler for å legge gode rammer for slike arrangement.

Gjennomføring

Med god hjelp fra unge ledere fra Oslo, og lokale instruktører fikk vi en vellykket gjennomføring både sosialt og sportslig. Vi hadde flere digitale møter på forhånd, med planlegging, koordinering og fordeling av oppgaver. Programmet ble slik: Lørdag 29. apri o kl.1000-1600 (EL-innebandy) o Alle møttes til felles lunsj og lag quiz på tvers av klubbene. Så felles øvelser, og morro på banene før det avsluttes med turnering. o 14.00 – 15.00 (Super-innebandy) Alle påmeldte møtte opp til felles lunsj og ble delt inn i 6 grupper på tvers av klubber, basert på nivå. o 15.00 – 17.00 (Super-innebandy) Felles aktiviteter i Vikinghallen og på fotballbanen. o 19.00- 2300 (Felles for Super- og EL-innebandy) Fellesaktiviteter for Super-lagene og EL-innebandy Søndag 30. april o 10.00 – 14.00 (Super-innebandy) Super-lagene spilte turnering i egen klasse på Stavanger Open. Kampen IBK fikk god hjelp av NIF med å utforme søknaden, og det var gledelig at det kom mange flere enn målsetningen samt at tilbakemeldingene var så positive fra deltakere, foresatte og assistenter og lagledere.

Resultater og virkninger

Målsetningen var å samle 100 deltakere og 50 frivillige. Første gang det ble arrangert egen Paracamp i innebandy var i forbindelse med Stavanger Open var i 2018. Da deltok 40 spillere og nå i 2023 var vi 140 spillere. Til banketten var nesten 200 personer samlet. Vi vil fortsette å jobbe målrettet for EL- og Superinnebandy, og søke midler for å legge gode rammer for slike samlinger. Stemningen var rørende, og festen ble en stor suksess! Kjekt å se at så mange av deltakerne ønsket å opptre, både fra live-scenen med sang og med dans og karaoke på diskoteket. Fellestreninger er utrolig inspirerende for både spillere og trenere. Her får trenerne mulighet til å lære av hverandre og deltakerne møte hverandre både på og utenfor banen. Både det faglige innholdet og den sosiale opplevelsen er god å ta med seg når lagene reiser hjem etter en lang helg. I tillegg er erfaringene og gjennomføringen viktig med tanke på kommende arrangement. Kampen IBK og prosjektleder i “idrett for alle” i NBF med flere har allerede begynt å planlegge Special Olympics Norgesleker i 2024 hvor mye av det vi gjorde på camp og turnering i Stavanger Open kan videreføres.

Prosjektleder

Andreas Hagen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Super- og EL-innebandy camp på Stavanger Open
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2023: kr 175 000
Startdato
20.03.2023
Sluttdato
01.06.2023
Status
Avsluttet