Superlekene

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Superlekene er ett gratis lavterskel idrettsarrangement for mennesker med særskilt tilretteleggingsbehov i alle aldre og med ulikt funksjonsnivå. Ideen med lekene er å la deltakerne få prøve ulike idretter for å bli inspirert til fysisk aktivitet, samt fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse Gruppen utviklingshemmede har færre fritidstilbud og tilbud om tilrettelagte arrangement. Målgruppen har også blitt spesielt påvirket av pandemien og nedstenging av idretten i 2020 og deler av 2021.

Målsetting for prosjektet

Gjøre aktiviteten mer tilgjengelig for målgruppen ved å ta idretten til dem og klubbene der de er. Vi ønsker å heve kompetansen til klubbene ved å kurse trenere og instruktører.

Målgruppe

Utviklingshemmede i alle aldre

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Superlekene skal utvides til flere deler av landet for å sikre at enda flere skal få oppleve idrettsglede og få prøve ut flere idrettsgrener som gjelder for ulike årstider. Vi ønsker å gjennomføre om lag syv arrangementer i året i de tre ulike fylkene som er involvert i prosjektet. Vi ønsker å utvide prosjektet til flere landsdeler fordi vi opplever at det kan være utfordrende for målgruppen å reise langt for deltakelse på slike arrangementer, samt at vi ønsker å gjøre de lokale idrettslagene klar over hvordan de kan tilrettelegge for målgruppen og inkludere dem i idrettslagene.. Superlekene skal arrangeres på flere årstider, og ha et bredt spekter i aktiviteter og idrettsgrener. Kriterier for å lykkes med tiltak og aktivitet: -At arrangementet er gratis for deltakerne. -Etablere og motivere særforbund og særkretser til å bidra med sine idretter og instruktører. -Midler for å kunne holde arrangementene er avgjørende for gjennomføringen -Samarbeid med institusjoner, skoler, kommune, interesseorganisasjoner, tiltaksbedrifter og andre som kan bidra som støtte til deltakere og hjelpe med å få ut informasjon fra arrangør til deltaker. -Transport er nødvendig for å frakte deltakere og ledsagere mellom bosted og arenaer.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vi planlegger å gradvis øke antall Superleke arrangement fra år til år. Det skal være et arrangement som arrangeres både sommer og vinter, og være et tilbud som gir deltakerne mulighet til å prøve idrettene som er en del av Special Olympics. Covid-19 situasjonen gir mye usikkerhet, og for 2021 er noen arrangementer allerede avlyst, men vi satser på 7 arrangement i 2022 og 8 i 2023(søker midler til fem arrangement fra Dam i 2023).

Prosjektleder

Nils-Erik Ulset

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Superlekene
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 35 000, 2022: kr 765 000, 2023: kr 600 000
Startdato
01.09.2021
Sluttdato
28.02.2024
Status
Under gjennomføring