Svangerskapsforgiftningsmarkør

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet/Målsetting: Svangerskapsforgiftning rammer 3% av alle førstegangs gravide og er en av de viktigste års

Bakgrunn for prosjektet/Målsetting: Svangerskapsforgiftning rammer 3% av alle førstegangs gravide og er en av de viktigste årsakene til sykdom hos mor. Symptomene er høyt blodtrykk og proteinutskillelse i urinen. Imidlertid påvirkes barnet også betydelig med for tidlig fødsel og vekstretardasjon.

 

Det finnes i dag ikke eksakt kunnskap om hva som fører til sykdommen. Behandlingen er derfor i det vesentlige avlastning/sengeleie og blodtrykksenkende medisiner. Vi vet at kvinnen har vært syk i en til tre måneder før symptomene kommer. Det finnes imidlertid ikke noen blod- eller urinprøve som viser at sykdommer er under utvikling.

 

Metode: Vårt ønske er å følge 1000 kvinner gjennom svangerskapet. Vi tar blodprøver fire ganger i løpet av denne tiden. 30 av de 1000 kvinnene får svangerskapsforgiftning. Vi vil da gå tilbake til disse 30 og sammenligne funn i blodprøver mot de som utviklet normale svangerskap.

 

Resultater: Vi har nå blodprøver fra nær 300 kvinner. Prosjektet er således ikke avsluttet. Grunnen til at innsamlingen ikke har gått så fort som ønskelig er at prosjektlederen har arbeidet med og avsluttet sin egen doktorgrad parallelt.

 

Videre planer: Det er innledet samarbeid med Klinisk kjemisk avdeling, Rikshospitalet og Kvinneklinikken, Ullevål Universitetsklinikk for å øke rekrutteringen til prosjektet. Vi vil samle inn prøver fra alle 1000 kvinner før vi analyserer prøvene. Analysene vil både kunne vise utviklingen av friske svangerskap og de med svangerskapsforgiftning.

Prosjektleder/forsker

Jan Mellembakken

Hovedveileder

Thomas Åbyholm

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Svangerskapsforgiftningsmarkør
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
1999: kr 150 000, 2000: kr 150 000, 2001: kr 157 000
Startdato
01.03.1999
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet