Svipp innom

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Et økende antall eldre med sammensatte og komplekse forutsetninger gjør at vi trenger nye impulser og ideer til hvordan fremtidens omsorgstjenester skal organiseres og driftes. Ny teknologi blir stadig utviklet slik at man kan drive mer kostnadseffektivt. Samtidig ser vi da en fare for at mennesker med sårbare nettverk og behov for levende fellesskap blir mer isolerte, kan bli fremmedgjort og miste livskvalitet. Her ønsker vi å bruke teknologi og utvikle en applikasjon som muliggjør mer menneskelig kontakt og sikre at mennesker i sårbare livssituasjoner ikke blir isolerte og uten fellesskap.

Målsetting

Ved å utvikle appen Svipp innom skal denne bidra til økt livskvalitet hos beboerne på sykehjem og brukerne på eldresenter (hjemmeboende eldre), og bidra til at disse eldreinstitusjonene bruker teknologi kreativt og aktivt, og på en måte som gjør at disse blir morgendagens møteplasser i nærmiljøet

Målgruppe

Beboerne ved Bekkelagshjemmet (Sykehjem) og brukerne ved eldresenteret (Engelsborg) er de primære målgruppene.

Antall personer i målgruppen

200

Beskrivelse av gjennomføring

For at appen Svipp innom skal virkeliggjøre intensjonene i dette prosjektet er brukermedvirkning et alfa og omega. Det er gjennom å etterspørre behov hos brukergruppene ved blant annet dialogkonferanser, samt tilbakemeldinger etter testpiloter, relevans og kvalitet i funksjonalitet defineres. Metodikken må derfor være dialogisk og samarbeidsorientert slik at vi treffer de reelle behov som finnes. Det blir avgjørende at de ulike aktørene klarer å forstå hverandre, og vi må lykkes med å få tekniske spesialister og brukere til å forstå hverandre slik at vi sikrer gode og inkluderende prosesser. Vi ønsker å spørre blant annet beboerne, pårørende, ansatte, frivillige, skoler om hva som er viktig for dem i en slik app. Ved å gå grundig inn i disse anliggende sammen vil brukermedvirkning bli det sentrale navet i utviklingsarbeidet. På denne måten ønsker vi å sikre at vi utvikler en applikasjon som er i tråd med behovet, og slik tar utgangspunkt i de som skal bruke den. I gjennomføringen av forprosjektet vil vi engasjere en prosjektleder og en prosjektmedarbeider som begge har inngående kjennskap til beboerne på Bekkelagshjemmet og brukerne på Engelsborg. De vil delta i alle prosessene fra rekruttering av deltakere til endelig resultat.

Fremdriftsplan

Juli – des. 2017 • Etabl. prosjektorg. • Grunnlagsarbeid for utv. av appen. • Valg teknologer til utv. av appen. • Dialog målgruppe • Dialogkonf- repr for de ulike målgr og utviklerne • Data systematiseres • Kravspesifikasjonen til appen presenteres for teknologene. • Appen utvikles Jan – juli 2018 • utprøving app i tre mnd. • Dialogkonf. erfaringer bruk • Modifisering • Ny versjon testes • Dialogkonf – justeringer • Erfaringskonferanse

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport til Extrastiftelsen på forprosjektet Svipp innom.pdf

Prosjektleder/forsker

Kjetil Sandsengen

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Svipp innom
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2017: kr 550 000
Startdato
03.07.2017
Sluttdato
17.12.2018
Status
Avsluttet