Svippe: Teknologi for bedre folkehelse

Søknadssammendrag

Svippe er en delingsplattform for opplevelser og aktiviteter i nærmiljøet. Kjernen i prosjektet er å skape mer hverdagsaktivitet gjennom dugnad og engasjement: Jo mer informasjon vi samler, jo mer spennende vil nærmiljøene bli!

Etter Covid-19 har vi sett en endring i folks bruk av natur og nærmiljø, og det er økende etterspørsel etter informasjon om opplevelser, aktiviteter og turer, som passer alle. Situasjonen har også ført til at mange føler på ensomhet, og flere opplever psykiske problemer.

Fordi mennesker med psykisk sykdom kan ha stor nytte av å være mer ute i frisk luft, samtidig som de kan ha utfordringer med å benytte seg av slike tilbud, skal den digitale plattformen utvikles i tett samarbeid med Mental Helse i Trøndelag. En viktig del av prosjektet er å kartlegge motivasjonsfaktorer og «triggere» for hverdagsaktivitet hos målgruppen. Denne tilnærmingen er nytenkende og ambisiøs, og gir et svært godt utgangspunkt for å utvikle en tjeneste som er tilpasset alle i samfunnet. I prosjektet skal vi også se på muligheten for å hente informasjon fra kommuner (vår pilotkommune er Melhus). Slik kan Svippe også bli en kanal for opplevelser, aktiviteter og kulturhistoriske tilbud i kommunal regi.

Svippe er:

  • lavterskel tjeneste som bidrar til mer hverdagsaktivitet, uansett funksjonsnivå
  • formidler etterspurt informasjon fra alle nærmiljø gjennom deling, dugnad og kommunale data
  • gir flere, alternative tur- og friluftsopplevelser
  • tilrettelagt for lokalt engasjement, inkludering og sosiale møteplasser


Det overordnede målet med Svippe er å styrke fysisk, psykisk og sosial helse i samfunnet, og gi mestringsfølelse, øke livskvaliteten og den sosiale deltakelsen for flere. Vi starter i Trøndelag, og målet er å lage en tjeneste som kan tas i bruk i alle kommuner og nærmiljø i hele Norge. Versjon 1.0 av delingsplattformen skal være klar i løpet av sensommeren 2021.

Les mer om prosjektet: www.svippe.no

Prosjektleder/forsker

Beate Horg

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Svippe: Teknologi for bedre folkehelse
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
26.05.2021