Svøm for bedre pust

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Nord-Troms Storlag er et storlag i Norges Astma og Allergiforbund (NAAF), har 83 medlemmer med ulik grad av plager i forbindelse med astma, allergi og/eller eksem. En viktig bakgrunn for oppslutningen om storlaget har vært at vi har hatt muligheten til å tilby våre medlemmer aktiviteter som passer ulike aldersgrupper.

Det er vist at svømming er en god treningsform for astmatikere fordi det styrker lungekapasisteten.

Nord-Troms Storlag har fått en unik mulighet til å benytte seg av varmtvannsbassenget i Birtavarre 1,5 time i uka mot en rimelig leie, og foreningen ønsker for 2012 å se hvilken betydning det har for vår målgruppes aktivitetsnivå å kunne tilby en gratis svømmetime til astmatikere/allergikere. Det er ønskelig at treningen skal vare mer enn en time, da enkelte av medlemmene vil ha lang reisevei.

Prosjektets målsetting
Storlaget ønsker å tilrettelegge tilbud om fysisk aktivitet til de med astma- og allergisykdommer i alle 4 kommuner under storlaget. Fysisk aktivitet i basseng vil gi de med astma bedre lungekapasitet, som igjen vil gi dem færre astmaanfall og en bedre hverdag.


Prosjektets målgruppe
Prosjektets målgruppe er hele familien – barn, ungdom og voksne med astma-/ allergiplager.

Beskrivelse av gjennomføring
Nord-Troms Storlag vil leie Røde Kors bassenget i Birtavarret en dag i uken, 1,5 time. For å lykkes i gjennomføringen av prosjektet og i større grad aktivisere målgruppen vår, ønskes det å kunne tilby svømmingen gratis til deltakere.

Alle medlemmer vil bli informert om tilbudet via medlemsbrev, og svømmetimen vil bli markedsført på andre sammenkomster i regi av storlaget. Videre vil foreningen nå ut til ikke-medlemmer ved å henge opp plakater i nærmiljø og markedsføre svømmingen i lokalavisene.

Prosjektets betydning
Nord-Troms Storlag ønsker å etablere et tilbud som vil engasjere bredt og som vil gjøre det lettere for deltakere å leve med astma.

Derfor vil storlaget tilby astma-/allergiplagede i Nord-Troms gratis svømmetime en kveld i uka, og mener dette vil ha en positiv effekt for deltakernes helse, livskvalitet og sosiale nettverk. En tanke med tilbudet, er også at deltakerne vil møte andre i samme situasjon, og ha mulighet for erfaringsutveksling.

Framdriftsplan
Des 2011 Etablere prosjektgruppe og styringsgruppe
Januar 2012 Svømmetrening annonseres
Januar-des 2012 Gjennomføre svømmetreningen
Mars 2012 Mediaoppslag om svømmetreningen
Desember 2012 Evaluering og sluttrapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0204.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting:
Nord-Troms Storlag er et storlag i Norges Astma og Allergiforbund (NAAF). En viktig bakgrunn for oppslutningen om storlaget har vært å ha muligheten å tilby medlemmer aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper.

Det er vist at svømming er en god treningsform for astmatikere fordi det styrker lungekapasiteten. Nord-Troms Storlag fikk en unik mulighet til å benytte seg av varmtvannsbassenget i Birtavarre.

Gjennomføring:
Tilbudet var åpent for hele familien – barn, ungdom og voksne med astma-/ allergiplager.
Medlemmer ble informert om tilbudet via medlemsbrev. Svømmetimen ble også markedsført på sammenkomster i regi av storlaget. Det ble også hengt opp plakater i nærmiljøet og annonsert i lokalavisene.

Det har deltatt 26 personer i tilbudet i alderen 3 – 62 år.

Oppnådde resultater:
Deltakerne rapporterte om bedre lungekapasitet etter å ha deltatt ukentlig på svømmetreningen. De fikk mindre astmaanfall.

Videre planer:
Storlaget har søkt midler for å kunne tilby svømmetimer også i 2014.

Prosjektleder/forsker

Klemet Anders Sara

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Svøm for bedre pust
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2012: kr 50 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
30.06.2013
Status
Avsluttet