Svømmekurs for ungdom/voksne

Søknadssammendrag

1.1 Bakgrunn for prosjektet

I flere år har svømmeskolen høstet ulike erfaringer gjennom ulike prosjekter. Svømmeskolen har tidligere gjennomført kurspakker for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn.

Kursene har vært svært vellykket og lærerike både for oss som idrettslag og for deltagerne. Dette har resultert i stor etterspørsel etter flere lignende prosjekter. Det offentlige skoletilbudet tilrettelegger hovedsakelig svømmeopplæringen i 4.klasse, og de som kommer til Norge som ungdom eller voksen, får derfor sjeldent et tilsvarende tilbudt fra det offentlige.

2.1 Prosjektets målsetting

Oslo Idrettslag Svømming har etablert definerte mål og virkemidler som skal bidra til økt svømmeferdigheter og livreddende kunnskap blant befolkningen i Oslo. Gjennomføring av dette prosjektet har både direkte og indirekte innvirkning på de definerte målene som blant annet er forankret gjennom styret. Noen av målene våres er å forbedre svømmeferdighetene til ungdom og voksene med minoritetsbakgrunn og fremme svømming som en idrett.

3.1 Prosjektets målgruppe

All denne aktiviteten har resultert i stor interesse fra Oslo skoler og flere ulike organisasjoner som ønsker seg kurs for kvinner, menn og ungdom med minoritetsbakgrunn, i alderen 15-40 år. I dette prosjektet skal tilbudet først og fremst gå til de som ikke er svømmedyktige og som ikke har nok ressurser til å kunne delta på ordinære svømmekurs.

4.1 Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet gjennomføres etter en enkel modell med fire faser; initiering, planlegging, gjennomføring samt evaluering, rapportering og kommunikasjon

Et svømmekurs strekker seg over ti uker, med kurs en gang per uken.

De to siste kurstimene vil være det være fokus på livredning og førstehjelp.

Kursopplegget vil være utarbeider i samråd med Norges Svømmeforbund, hvor man vil å ha fokus på crawl og rygg svømming.

5.1Prosjektets betydning

•Svømmeskolens erfaring fra lignende kurs viser at denne målgruppen er svært lærevillig og møter trofast opp på svømmeundervisningen og at svømmekursene har gode resultater for deltakerne.

•Erfaringen viser at ungdom med minoritetsbakgrunn å fortsette å svømme på fritiden med sine venner. De virker også veldig ivrig på og motiverte hverandre og ikke minste lære bort det de har lært på svømmekurset. Veien til rekruttering til først svømmeskolen og deretter til svømmeklubben vil være kortere etter gjennomført prosjekt.

•OI har som målsetning å øke svømmeferdigheter blant ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn. Økt kunnskap om ulike kulturer vil sette svømmeskolen i bedre stand til å nå denne målgruppen med ulike markedsføringstiltak, ved senere anledninger

•Overvåke interne arbeidsmål: Innhenting av data etter gjennomført kurs setter svømmeskolen i bedre stand til å evaluere gjennomføringen og innføre tiltak for forbedringer til neste gang.

6.1 Framdriftsplan

Det er planlagt åtte kurs med plass til 12 kursdeltagere på hvert kurs, hvor det vil bli avhold fire kurs på vårhalvåret og fire kurs på høsthalvåret. Totalt kan svømmeskolen gjennomføre kurs for om lag 100 kursdeltagere i løpet av 2013. Se egen fremdriftsplan under.

Etter prosjektslutt vil vi tilby et tilbud for de som ønsker å benytte seg av svømming som en mosjonsidrett, her vil det være mulig å svømme på egenhånd med et program som er laget og tilpasset av en trener/instruktør. Vi håper dette også vil være en mulighet for organisasjonene for å være med på å videreføre et tilbud om svømming til ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_1_0386.pdf

Prosjektleder/forsker

Joseph Gillen

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Svømmekurs for ungdom/voksne
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2013: kr 115 000
Startdato
07.01.2013
Sluttdato
20.12.2013
Status
Avsluttet