Svømmeopplæring for nyankomne innvandrere

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Frogn kommune bosetter 20 flyktninger hvert år. Mange av disse kan ikke svømme og flere er redde for vann. Mange kommer i familier med små barn og skal bosettes i Drøbak nær vannet. Det er viktig for deres egen og deres barns sikkerhet at de kan svømme. Frogn NAV og Ås Læringsenter å gjøre svømmeopplæring til en del av deres introduksjonsprogram ved bosetting i kommunen. Frogn kommunes introduksjonsprogram tilbys av Ås læringssenter, et vertskommunesamarbeid med Ås og Vestby kommuner. Det er til enhver tid ca. 40-50 deltakere i introduksjonsprogrammet.

Målsetting for prosjektet

Flyktningene som deltar i prosjektet skal bli trygge i vann og lære grunnleggende svømmeferdigheter. Svømmeopplæringen vil foregå over en periode på ti uker, men en time opplæring per uke. Opplæringen vil foregå i grupper av seks deltagere.

Målgruppe

Nyankomne flyktninger med vertskommen i Frogn, Ås og Vestby

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

108

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet vil gi svømmeoppæring til 36 nyankomne flyktninger i året. Svømmeopplæringen vil være et ledd i Ås Læringssenters introduksjonsprogram. Hver kursrunde går over ti uker. Tolv flyktninger vil delta på hver kursrunde, fordelt på to grupper; kvinner og menn. Tiltaket er svært etterspurt av brukerne og samarbeidende organisasjoner, og det er mange som vil bli veldig glade hvis prosjektet støttes.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet vil starte august 2022 etter skolens sommerferien og gå over tre år. Det vil gjennomføres tre kursrunder i året

Prosjektleder

Kristian Tangen

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Svømmeopplæring for nyankomne innvandrere
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2022: kr 101 000, 2023: kr 92 000, 2024: kr 93 000
Startdato
15.08.2022
Sluttdato
13.06.2025
Status
Under gjennomføring