Svømmeopplæring for ungdom og voksne

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Vi har arrangert flere kurs for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn tidligere, og har dermed god kontakt og godt samarbeid med flere organisasjoner og instanser. Vi tok kontakt med potensielle samarbeidspartnere og avtalte gjennomføring av svømmeopplæringen. Samarbeidspartnerne stilte med deltagere, mens svømmeklubben stilte med instruktører, program for gjennomføring og basseng. Vi arrangerte 8 kurs. Hver kurspakke inkluderte plasser til 15 personer og 2 instruktører. Kurstimene var på 40 minutter, og gikk over 5-10 uker. Den originale prosjektplanen var å gjennomføre svømmeopplæring og kurs for funksjonshemmede, samt aquagym. Det var stor interesse for svømmeopplæring, og vi prioriterte derfor dette fremfor aquagym. Det er viktig at deltagerne er trygge i vann og trygge på dypt vann for å kunne delta på aquagym. Med god svømmeopplæring vil flere bli trygge i vann, og kan delta på aquagym på sikt. Vi møtte noen utfordringer ved oppstart, og arrangerte derfor færre kurs før sommeren. Vi opplevde problemer med å finne to kvinnelige instruktører som kunne jobbe når vi hadde ledig bassengtid. Vi arrangerte derfor 3 kurs på våren, og 5 kurs på høsten.

Antall personer i målgruppen

120

Oppsummering

Oslo IL Svømming ønsket å tilby svømmeopplæring til ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn. Det er svært høyt antall ungdom med minoritetsbakgrunn som drukner hvert år. Vi arrangerte derfor flere kurs for ungdom og unge voksne. Vi har fått positive tilbakemeldinger på kursene vi arrangerte, og ønsker derfor å arrangere flere kurs i fremtiden. For å kunne nå ut til flest mulig personer er vi avhengige av å motta midler fra forskjellige organisasjoner, slik at det kun vil være en lav egenandel.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport ExtraStiftelsen 2015 (2).pdf

Prosjektleder/forsker

Joseph Gillen

Detaljer
Program
Forebygging (2014)
Prosjektnavn
Svømmeopplæring for ungdom og voksne
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2015: kr 104 000
Startdato
05.01.2015
Sluttdato
11.12.2015
Status
Avsluttet