Svømmeopplæring til innvandrerkvinner

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet: Bærumsvømmerne(BSV), har mottatt en forespørsel av en gruppe kvinner med innvandrerbakgrunn som ønsker å lære seg å svømme. Disse kvinnene deltar på møter i regi av Bærum kommune, og i første omgang er det

rundt 100 kvinner som ønsker å lære å svømme. Av religiøse grunner kan ikke disse kvinnene delta på vår ordinære svømmeundervisning, da det ikke kan være menn tilstede i svømmehallen. For at disse kvinnene skal få mulighet til å lære å svømme, må altså forholdene leges spesielt til rette. BSV har god erfaring med lignende kurs fra tidligere.
2. Prosjektets målsetting vil i første omgang være å gjøre kvinnene svømmedyktige. Vi vet at kvinner og barn med innvandrerbakgrunn veldig ofte mangler grunnleggende svømmeferdigheter. Resultatet av dette ser vi hvert år i form av avisoverskrifter, hvor innvandrere er involvert i tragiske drukningsulykker. Gjennom å lære kvinnene i disse miljøene grunnleggende svømmeferdigheter, tror vi det vil være lettere å også nå deres barn og unge og gi de samme kunnskap. Kvinnene uttrykker selv ønske om å kunne være på badestranden eller i båt om sommeren med sine barn og venner. Gjennom idretten vil det bli lettere å integrere kvinner og barn til fysiske aktiviteter i samfunnet. I andre omgang vil prosjektet ta sikte på å rekruttere disse kvinnene til videre trening. Den befolkningsgruppen de tilhører er generelt lite fysisk aktiv, og er i økende grad utsatt for livsstilsykdommer. Bare med å være svømmedyktige, vil det være lettere for kvinnene og barna deres å delta i fysisk aktivitet. På sikt ønsker vi derfor å rekruttere kvinnene som har blitt svømmedyktige til å delta på ukentlig svømmetrening.
3. Prosjektets målgruppe er kvinner/jenter med innvandrerbakgrunn som ikke kan svømme / er redd for vann. Blant interesserte i vårt nærmiljø er 5 ulike foreninger: Somalisk Kvinne og barn front, Babe kulturforening (Afghansk), Pakistan Norwegian friends Society, Palestinsk forening og Tjetjensk forening.
4. Beskrivelse av gjennomføring: Bærumsvømmerne driver med svømmeopplæring til daglig. Vi vil stille dyktige instruktører til rådighet for å undervise kvinnene. Vi vil leie svømmehall på et tidspunkt hvor den er stengt for publikum og treningsgrupper. Hver søndag gjennomfører vi 6 kurs a 45 minutter. Basert på vår erfaring vil kvinnene ha svært ulike vannferdigheter i utgangspunktet. Noen har vannskrekk, noen kan ikke svømme i det hele tatt, mens andre kanskje kan svømme litt. Vi finner det derfor vanskelig å sette opp en rigid tidsplan fordi gruppens behov og framskritt vil være så individuelle. Vi ønsker derfor å ha en mer dynamisk kursstruktur, hvor vi har ulike nivåer på de seks kursene vi gjennomfører om søndagene. På den måten kan vi bedre legge til rette for hver enkelt.

Basert på vår erfaring vet vi at det kan ta tid å lære voksne, særlig de som er redd for vann, å bli fortrolige i undervisningssituasjonen. Den første tiden må vi derfor bruke tid på å kartlegge de ulikes ferdigheter og videre behov.

Kvinnekursene vil følge vår vanlige årsplan, og det gjennomføres 4 kursrunder a 9 uker, og 1 runde på 5 uker. Altså 4,5 kursrunder på ett år. Vi antar at de to første kursrundene, fra januar til om lag juni, vil bli brukt på å undervise helt basis svømming og tilvenning til vann. Ut fra hvilke ferdigheter kvinnene oppnår, vil vi kunne tilpasse svømmeopplæringen fra høsten av, slik at treningen blir litt mer avansert og litt mer fysisk krevende.
5. Prosjektets betydning: Den umiddelbare betydningen av prosjektet er at vi lærer minst 100 mennesker en egenskap for livet, svømming. Dette kan redde liv. Den langsiktige effekten er at disse kvinnene vil oppnå en positiv helseeffekt med ukentlig svømmetrening, i tillegg til at de integreres lettere inn i samfunnet ved å drive med en egen, selvstendig aktivitet.
6. Framdriftsplan: Vi ønsker å starte januar 2012 . Se info om opplegg under pkt. 4. Prosjektet har stor mulighet til å utvikles videre med flere deltakere og over lengre tid. Etter at prosjektet er avsluttet, håper vi dessuten å få med flere av kvinnene til å delta på ukentlig svømmetrening. Dette vil være av stor sosial og helsemessig betydning.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0286.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bærumsvømmerne holdt i 2012 svømmekurs for innvandrerkvinner som ikke kunne svømme eller var redde for vann. Totalt deltok 100 kvinner på kursene med varighet på 1 år. Felles for kvinnene var at de av religiøse og kulturelle grunner ikke kunne lære å svømme i en svømmehall med menn tilstede.
Bakgrunnen for prosjektet var at vi fikk en henvendelse fra Bærum kommune som via sitt innvandrernettverk representerte forskjellige foreninger i Bærum for innvandrere. Foreningene hadde sterkt ønske om at deres medlemmer skulle lære seg å svømme og bli trygge i vann
Kursene ble avholdt på lørdager mellom kl. 15 og 18 og pågikk i hele 2012. De 4 kursene startet på følgende tider: 15.00 – 15.45, 15.45 – 16.30, 16.30 – 17.15 og 17.15 – 18.00. Totalt var det plass til 25 kvinner per kurs. Under kurset ble kvinnene delt opp i små grupper med erfarne instruktører. De ble delt opp etter tre nivå: De som var redde for vann og ikke kunne svømme, de som var trygge i vann og ikke kunne svømme og de som kunne svømme litt. Ved å dele hvert kurs tilpasset vi undervisningen slik at hver enkelt kvinne fikk individuell oppfølging.
Målet med kurset har vært å lære 100 kvinner med innvandrerbakgrunn å bli trygge i vann og å lære de å svømme. Blant de kvinner som fulgte kurset jevnlig, så ser vi at de ble trygge i vann og lærte seg å svømme. Utfordringen var at en del ikke møtte jevnlig og at progresjonen da gikk sakte.Vi fortsetter å holde kurs for innvandrerkvinner i 2013. Uten støtte må vi ta betalt fra deltagerne. Dette gjør at terskelen for og delta blir høyere og vi er usikre på om kursene vil være levedyktige i fremtiden.

Prosjektleder/forsker

Åsa Essebo

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Svømmeopplæring til innvandrerkvinner
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 399 000
Startdato
15.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet