Svømmetrening for kvinner

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet har vært en videreføring av et treningstilbud for kvinner som Ski Svømmeklubb startet i 2003 med økonomisk tilskudd

Prosjektet har vært en videreføring av et treningstilbud for kvinner som Ski Svømmeklubb startet i 2003 med økonomisk tilskudd fra Ski Sykehus og Ski kommune. Hovedmålsetning har vært å gi et tilbud om fysisk trening og rehabilitering til kvinner med spiseforstyrrelser. Prosjektet fikk støtte fra Helse og Rehabilitering for 2005, med overføring av ubenyttede midler til 2006.

 

Svømmetrening for kvinner har vært gjennomført med tilbud om svømmetrening to ganger à en time pr uke, og har hatt deltakere med særskilt behov for svømming som treningsform, men også kvinner som har hatt behov for å øke svømmeferdigheter og trygghet i vann under rolige og trygge omstendigheter. Prosjektet har gitt grunnlag for et treningstilbud det er behov for, og som vil videreføres uten videre støtte fra Helse og Rehabilitering i 2007.

Prosjektleder/forsker

Kari Aa

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Svømmetrening for kvinner
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2005: kr 20 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
30.06.2006
Status
Avsluttet