Svømmetrygghet for innvandrerkvinner

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vi ønsker å sette et større fokus på svømmeopplæring da dette ofte er en idrett som ikke blir prioritet. Vi ønsker og å sette fokus på innvandrerkvinner da mange av disse er redd for vann og ikke kan svømme. Vi vet og at mange av disse kvinnene pga. sin kultur ikke kan bade sammen med menn. Vi ønsker derfor å kunne gi disse et reelt svømmetilbud.

Målsetting for prosjektet

Vårt mål er at innvandrerkvinner skal få sine egne svømmetimer. Vi ønsker å trygge dem i vann, og gi dem svømmeferdigheter så de klarer seg i vannet. Vi ønsker at kvinnene skal lære sine barn å ikke være redde. Vi vil kurse trenere til å bli enda bedre på det de allerede gjør.

Målgruppe

Hovedgruppen er innvandrerkvinner. Både de som nylig er komt til landet, men og de som har vert her i mange år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

80

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Målsettingen for prosjektet er å lage en egen svømmegruppe for innvandrerkvinner. Vi ønsker å trygge disse kvinnene i vann og skape gode svømmeferdigheter. Målgruppen er innvandrerkvinner, men samtidig vil og deres barn ha godt nytte at dette prosjektet. Også andre som bruker bassenget kan bruke det nye utstyret. Vi håper å nå flest mulig kvinner i dette prosjektet å håper å nå ca. 80 +/-. I Norge består denne gruppen av rundt 200-250 000 kvinner. Vi kommer til å evaluere prosjektet før vi starter, og etterpå for å se om de har lært seg å svømme. Vi kommer også til å bruke tolk.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vi er klar med oppstart i juni 2018.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting og målgruppe var auka kunnskap hjå innvandrerkvinner om tryggleik i vatn og symjing. Over 6% av medlemmene våre hadde då innvandrarbakgrunn, og me såg heilt klart eit behov for dette i gruppa.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Oppsatte effektmål med auka tryggleik i vatn og under symjing har vore evaluert undervegs saman med dei som har delteke. Me har kome i mål på det vis at alle kunne symja etter endt opplæring. Første dag i bassenget stod dei på grunna – 90 cm – og var nervøse, men det gjekk ikkje mange treningar til føre dei turde å sleppe seg ut på djupare vatn og til å lære seg å flyte både med og utan flyteplate.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

55

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet er gjennomført

Resultater og resultatvurdering

I løpet av prosjektet har idrettslaget hatt ca 55 stk på opplæring.

Oppsummering og videre planer

Me ser tilbake på eit spanande prosjekt der me lærte mykje om kulter undervegs i prosjektet. Me har saman med dei som deltok i prosjektet kome fram til korleis med vidare skal jobba saman slik at me sikrar godt oppmøte og framdrift. Når bassenget opnar igjen til hausten er me klare for ei ny gruppe, og me ser føre oss at dette blir ei fast ordning her hjå oss.

Prosjektleder

Siv Iren Børve Heddeland

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Svømmetrygghet for innvandrerkvinner
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Ølen idrettslag
Beløp Bevilget
2018: kr 50 000
Startdato
01.07.2018
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring