Svømmetrygghet for innvandrerkvinner

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi ønsker å sette et større fokus på svømmeopplæring da dette ofte er en idrett som ikke blir prioritet. Vi ønsker og å sette fokus på innvandrerkvinner da mange av disse er redd for vann og ikke kan svømme. Vi vet og at mange av disse kvinnene pga. sin kultur ikke kan bade sammen med menn. Vi ønsker derfor å kunne gi disse et reelt svømmetilbud.

Målsetting

Vårt mål er at innvandrerkvinner skal få sine egne svømmetimer. Vi ønsker å trygge dem i vann, og gi dem svømmeferdigheter så de klarer seg i vannet. Vi ønsker at kvinnene skal lære sine barn å ikke være redde. Vi vil kurse trenere til å bli enda bedre på det de allerede gjør.

Målgruppe

Hovedgruppen er innvandrerkvinner. Både de som nylig er komt til landet, men og de som har vert her i mange år.

Antall personer i målgruppen

80

Beskrivelse av gjennomføring

Målsettingen for prosjektet er å lage en egen svømmegruppe for innvandrerkvinner. Vi ønsker å trygge disse kvinnene i vann og skape gode svømmeferdigheter. Målgruppen er innvandrerkvinner, men samtidig vil og deres barn ha godt nytte at dette prosjektet. Også andre som bruker bassenget kan bruke det nye utstyret. Vi håper å nå flest mulig kvinner i dette prosjektet å håper å nå ca. 80 +/-. I Norge består denne gruppen av rundt 200-250 000 kvinner. Vi kommer til å evaluere prosjektet før vi starter, og etterpå for å se om de har lært seg å svømme. Vi kommer også til å bruke tolk.

Fremdriftsplan

Vi er klar med oppstart i juni 2018.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport 2018-HE2-232991 – .pdf

Prosjektleder/forsker

Siv Iren Børve Heddeland

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Svømmetrygghet for innvandrerkvinner
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Ølen idrettslag
Beløp Bevilget
2018: kr 50 000
Startdato
01.07.2018
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring