Svømming for flyktninger og funksjonshemmede

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er at Frogn Kommune ved Flyktningstjenesten og Tilrettelagte tjenester har kontaktet DFI Svømming for å undersøke muligheten for svømmeopplæring/aktivitetstilbud rettet mot flyktninger og funksjonshemmede i kommunen. Henvendelsene kommer etter at kommunen selv har kartlagt etterspørselen etter slike aktiviteter.

Målsetting

Aktivisering: Gi flyktninger og funksjonshemmede i kommunen mulighet og motivasjon til fysisk aktivitet Forebygging: Gi svømmeopplæring slik at drukningsulykker unngås Integrering: Utvikle lysten til å svømme regelmessig og etterhvert delta på våre ordinære treninger

Målgruppe

Flyktninger, minoritetskvinner og funksjonshemmede bosatt i Frogn kommune.

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Planlagte aktiviteter i prosjektperioden: – Svømmeundervisning for flyktninger, 7-9 gutter, 2×1 time per uke, to instruktører – Svømmeundervisning for flyktninger, 7-9 jenter, 2×1 time per uke, to instruktører – Svømmeundervisning/aktivisering, 8-10 minoritetskvinner, flyktninger, 1×1.5 time per uke, en instruktør – Aktivisering av 18 funksjonshemmede, 3×1 time per uke, to instruktører For å få til dette trenger vi støtte til følgende per uke: 12,5 timer instruktører i basseng 2,5 timer admin/oppfølging Altså 15 instruktørtimer i uka Vi må også leie basseng 9 timer i uka Samlet er dette beregnet til å ha en kostnadsramme på 330.000 kroner. Ettersom vi mener at dette er viktige aktiviteter og ser nytte både mht. mulig rekruttering og samfunnsprofil, vil vi dekke 30.000 kr med egne midler.

Fremdriftsplan

Vi ser for oss å ha en forberedende periode høsten 2019 hvor vi vil tilby svømmeopplæring til et begrenset antall flyktninger. Dette vil vi gjøre med egne midler. Forberedelsene vil gjøre at vi kan starte prosjektaktivitetene for fullt 1. januar 2020.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Damstiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Kristian Tangen

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Svømming for flyktninger og funksjonshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2020: kr 370 000
Startdato
01.04.2021
Sluttdato
01.04.2022
Status
Under gjennomføring