Svømming på Manglerud bad for barn med omfattende funksjonsnedsettelser

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

36

Fremdriftsplan

Det planlegges et 10-ukers kurs for 3 grupper på våren. Det er planlagt 3 kurs for 3 ulike grupper med 12 deltagere i hver gruppe. Hvert kurs varer i 45 minutter med 15 minutter pause mellom hvert kurs. Et kurs for barn med multifunksjonshemming , et for multifunksjonshemming med utviklingshemming. Og et kurs for barn utviklingshemming og barn med utviklingsforstyrrelser. Rekruttering av deltagere vil fysioterapeuter og fagkonsulent i Bydel Østensjø og Gamle Oslo bidra med. Samt Norges svømmeforbund. Kursdeltagerne vil bli hentet og kjørt til og fra kurset på Manglerud bad. Ansvar for dialog med transportfirma er det foresatte som har. Ledsager har hovedansvaret for deltagerne. Ledsager følger med inn i garderobe, sørger for at deltageren skifter til badetøy og dusjer, og videre følger og ledsager deltageren i bassenget. Ledsager er og ansvarlig for å få deltageren ut av bassenget, inn i garderobe, skifte, inn i transportmiddel og hjem/til avleveringssted. I bassenget har instruktørene nødvendig utdanning for å gjennomføre et kurs tilpasset de tre ulike gruppene. De har og nødvendig livredningskurs. Kurset skal bestå av svømmeopplæring som består av ulike øvelser som dykking, flytning, rotasjon, framdrift, og en aktivitetsdel som er tilpasset hva deltageren har mulighet til å gjøre og fokuset være på bevegelse av ledd, flyt og "vannfølelse". All aktivitet og opplæring påvirkes av barnets evne til å bevege seg. I pausen mellom hver kurs vil det være mulighet for instruktørene og skrive ned en kort vurdering av aktiviteten til deltagerne, så man ved sluttvurdering kan se tilbake på utviklingen og hva som er blitt jobbet med. Instruktørene vil sammen med ledsagerne samarbeide om å gjøre en sluttvurdering av alle deltagerne. Luna vil fylle ut sluttvurdering av prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Luna Elisabeth Søgaard

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Svømming på Manglerud bad for barn med omfattende funksjonsnedsettelser
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2023: kr 86 000
Startdato
20.04.2023
Sluttdato
20.08.2023
Status
Under gjennomføring