– Vannet skaper oppdrift som gir frihet og mestring

Håper på varig svømmetilbud for barn med funksjonsnedsettelser.

– Vi opplever at barn og unge med omfattende funksjonsnedsettelser ikke har mulighet eller får tilbud til en rekke aktiviteter i samfunnet på lik linje med andre og derfor er det viktig med et tilbud som dette, sier prosjektleder Luna Elisabeth Søgaard.

Hun er tidligere svømmer og nå ansatt i Lambertseter svømmeklubb, og tente på ideen om et tilrettelagt svømmetilbud. Den kom fra Villa Habibi, som er en avlastningsbolig for barn i Bydel Gamle Oslo.

– De kontaktet oss med et ønske om at brukerne deres skulle få tilgang på aktivitet og opplæring i basseng, sier Søgaard.

Opplever frihet og mestring

Ideen ble raskt omsatt i en søknad til Dam, som innvilget prosjektet i mars. Allerede i mai var de i gang med et tiukers svømmekurs til barn med ulike funksjonsnedsettelser. Det skjer i det flunka nye Manglerud bad, som har gode fasiliteter for målgruppen. Blant annet er det et eget terapibasseng på badet, der svømmekurset holdes.

– Kurset består av aktiviteter og svømmeopplæring for at barna skal kunne oppleve mestring og glede i vann, sier Søgaard, som forklarer at vann er særlig godt egnet for aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser.

– Vannet skaper oppdrift som gjør at de med funksjonsnedsettelser kan oppleve en frihet og mestring som de ikke får muligheten til på land, sier hun.

God tilrettelegging

I prosjektet er det tre ulike grupper som får svømmekurs, en gruppe for multifunksjonshemmede (rullestolbrukere), en for multifunksjonshemmede (rullestolbrukere) med utviklingshemming og en gruppe for barn med utviklingshemming og autismespekterdiagnoser eller generelle lærevansker som kan gå selv.

Kurset består av svømmeopplæring med ulike øvelser som dykking, flyting, rotasjon og framdrift, og en aktivitetsdel som er tilpasset hva deltageren har mulighet til å gjøre. Her vil fokuset være på bevegelse av ledd, flyt og «vannfølelse». Kursene ledes av av to sertifiserte svømmeinstruktører, og deltakerne kan ha med enten foreldre/foresatte/støttekontakt eller fysioterapeut i vannet.

– Viktig

Og i bassenget er det liten tvil om at deltakerne har glede av kurset. Store smil og høyt aktivitetsnivå vitner om både glede og mestring.

Nå håper prosjektlederen at kurset kan bli et varig tilbud for barna.

– Målet er å kunne tilby aktivitet og svømmeopplæring i vann for barn med omfattende funksjonsnedsettelser på lik linje med andre barn. Det er viktig fordi vi ser at disse barna ikke får muligheten til å være i vann på lik linje som andre barn, sier hun.


Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

36

Fremdriftsplan

Det planlegges et 10-ukers kurs for 3 grupper på våren. Det er planlagt 3 kurs for 3 ulike grupper med 12 deltagere i hver gruppe. Hvert kurs varer i 45 minutter med 15 minutter pause mellom hvert kurs. Et kurs for barn med multifunksjonshemming , et for multifunksjonshemming med utviklingshemming. Og et kurs for barn utviklingshemming og barn med utviklingsforstyrrelser. Rekruttering av deltagere vil fysioterapeuter og fagkonsulent i Bydel Østensjø og Gamle Oslo bidra med. Samt Norges svømmeforbund. Kursdeltagerne vil bli hentet og kjørt til og fra kurset på Manglerud bad. Ansvar for dialog med transportfirma er det foresatte som har. Ledsager har hovedansvaret for deltagerne. Ledsager følger med inn i garderobe, sørger for at deltageren skifter til badetøy og dusjer, og videre følger og ledsager deltageren i bassenget. Ledsager er og ansvarlig for å få deltageren ut av bassenget, inn i garderobe, skifte, inn i transportmiddel og hjem/til avleveringssted. I bassenget har instruktørene nødvendig utdanning for å gjennomføre et kurs tilpasset de tre ulike gruppene. De har og nødvendig livredningskurs. Kurset skal bestå av svømmeopplæring som består av ulike øvelser som dykking, flytning, rotasjon, framdrift, og en aktivitetsdel som er tilpasset hva deltageren har mulighet til å gjøre og fokuset være på bevegelse av ledd, flyt og "vannfølelse". All aktivitet og opplæring påvirkes av barnets evne til å bevege seg. I pausen mellom hver kurs vil det være mulighet for instruktørene og skrive ned en kort vurdering av aktiviteten til deltagerne, så man ved sluttvurdering kan se tilbake på utviklingen og hva som er blitt jobbet med. Instruktørene vil sammen med ledsagerne samarbeide om å gjøre en sluttvurdering av alle deltagerne. Luna vil fylle ut sluttvurdering av prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Luna Elisabeth Søgaard

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Svømming på Manglerud bad for barn med omfattende funksjonsnedsettelser
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2023: kr 86 000
Startdato
20.04.2023
Sluttdato
20.08.2023
Status
Avsluttet