Swingkurs for hørselshemmede

Søknadssammendrag

Dans Med Oss har i 2013 arrangert swingkurs for hørselshemmede, ungdom og voksne med nærmeste venner/ partnere. Dette med stor suksess, og vi ønsker å videreutvikle disse kursene til å bli en naturlig del av klubben vår. Vi ønsker derfor å utvide prosjektet i 2014.

Vår målsetting er at flere hørselshemmede skal komme på swingkurs hos oss og bli værende i klubben som medlemmer og aktive dansere.

Målgruppen vil i 2014 også være hørselshemmede ungdom og voksne. Men også klubbens medlemmer vil være en målgruppe å få med på tegnspråkkurs, for å kunne kommunisere godt med hørselshemmede som kommer til klubben.

I 2014 ønsker vi å arrangere flere swingkurs spesielt tilrettelagt for hørselshemmede. Disse kursene vil foregå både på helg og ettermiddager, slik at vi når flere. Vi har så langt kontakt med Statped Midt for å kunne holde disse kursene i deres egnede lokaler. På kursene er det gode instruktører, innleide tolker og hjelpedansere som rullerer med i dansen, og gir god støtte og direkte tilbakemelding til deltagerne. En gruppe er satt ned til å finne egnet lydanlegg, som vi kan ha i vårt eget lokale, for å integrere hørselshemmede inn i vår vanlige aktivitet, og kunne gi hørselshemmede et ukentlig tilbud. Vi ønsker også å kunne tilby tegnspråkkurs for medlemmer i klubben, slik at vi kan kommunisere godt med hverandre og ikke danne interne grupperinger basert på hørselstap. Blant annet har tolkestudentene på HiST slike kurs med jevne mellomrom. Vi ønsker også å kunne videreutdanne instruktører til å kunne holde gode kurs for målgruppen, og opprettholde, samt øke aktiviteten i klubben. Instruktørene ønsker vi å kunne sende på egnede kurs ulike steder i landet, og kunne ta med kunnskapen og iveren tilbake til instruktørkollegaer i klubben. Gjennom tildelte midler ønsker vi også å utvide vår reklame og annonsemulighet til å dekke flere informasjonskanaler og nå enda flere potensielle dansere og deltagere.

Denne typen kurs og aktivitet vil ha stor betydning for de som deltar. Opplæring i dans kan hindre alkoholinntak for «å drikke seg til mot» i sosiale tilstelninger. Dans kan hindre overvekt og inaktivitet. Det å være i et godt og inkluderende miljø kan forebygge og hindre negativ livsførsel og kan bidra til mer selvtillit, gode venner og et bedre liv. Det å kunne danne vennskap og godt miljø på tvers av funksjonsevner er berikende for alle. Og vil hindre fordommer mot de ulike gruppene, og bidra til en positiv holdning og gjensidig respekt.

I 2013 har vi hatt ett kurs, og vi vil arrangere ett kurs til med allerede tildelte midler fra Extrastiftelsen, spesielt tilrettelagt for hørselshemmede. I 2014 vil vi arrangere til sammen 4 kurs på to ulike nivåer, spesielt tilrettelagt for hørselshemmede og deres nærmeste. Vi har planer om å kjøpe egnet lydanlegg for å inkludere hørselshemmede på alle våre aktiviteter og kurs. Vi tenker å arrangere kurs i tegnspråk for hørende medlemmer i klubben. I tillegg ønsker vi i 2014 å videreutdanne flere instruktører, til denne typen kurs. For 2015 ønsker vi at alt dette er på plass og vi kan inkludere hørselshemmede i all vår vanlige aktivitet, og klubben er selvgående på også dette området.

Veien videre vil bli gjennom integreringen av de hørselshemmede inn i klubben. Gjennom åpne dansekvelder og tegnspråkkurs til medlemmene vil integreringen gå lettere. Ved instruktørkurs vil flere instruktører kunne holde kurs for denne gruppen, og prosjektet vil forankres også i dem. Ved tegnspråkkurs for medlemmer vil også disse medlemmene kjenne en mer tilhørighet i prosjektet og bidra på veien videre.

Med støtte fra Extrastiftelsen 2013-2014 har vi fått en god start.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Spesielt tilrettelagte kurs for målgruppen.

Antall personer i målgruppen

10

Oppsummering

Da det har vært vanskelig å engasjere målgruppen er prosjektet lagt ned, og vil ikke bli tatt opp igjen.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_HH_2014_DMO.pdf

Prosjektleder/forsker

Torill Wiggen

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Swingkurs for hørselshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2014: kr 250 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet