Swingkurs for hørselshemmede

Søknadssammendrag

Swingkurs for hørselshemmede (16 år og oppover) – drevet av Dans Med Oss, Trondheim.

1. Vi ønsker at flere skal få oppleve gleden av å danse swing og swingrelaterte danser. Noen av våre dansere er tolkestudenter og kom på denne ideen da det er få tilbud til hørselshemmede.

2. Målsettingen vår er at flere får glede av dansen og at vi kan bli en større og mer inkluderende danseklubb.

3. Vår hovedmålgruppe er hørselshemmede med ulike grad av hørselshemming og mennesker i nær tilknytning til denne gruppen (tolker, foreldre, venner, ansatte på inst. osv).

4. Vi ønsker å holde kurs for nevnte gruppe(r). Enten helgekurs eller kveldskurs. Dette er avhengig av hva vi får støtte til og hva som passer utleie av sal og de som skal komme på kurs best. Kursene vil bestå av 12 timer, og vi har budsjettert med to kurs i 2013, da vi pr i dag ikke har nok instruktører til flere kurs.

5. Prosjektet vil ha betydning for de hørselshemmede og deres nærmeste som vil få en bedre hverdag, og flere gleder i livet. I tilegg til en større og breder danseklubb. Vi håper også at unge mennesker som lærer å danse får sunne interesser og holdninger, slik at de ikke kommer i kontakt med rus ol.

6. Høsten 2012 vil vi kjøre et prøvekurs. 2013 vil vi kjøre to kurs. 2014 ønsker vi å utvide med flere kurs og kjøpe anlegg som er mulig å ta med seg slik at vi kan holde kurs på ulike steder og ikke er knyttet til en institusjon eller lignende som allerede har anlegg integrert. Vi ønsker også å rekruttere flere instruktører slik at vi kan holde flere og bedre kurs.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_HH_2013_DMO.pdf

Prosjektleder/forsker

Torill Wiggen

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Swingkurs for hørselshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2013: kr 67 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet