Sykkelstøtten

Søknadssammendrag

Konsekvensene av de pålagte smitteverntiltakene tvinger oss til å tenke alternativt og kreativt i måten vi kan støtte og nå frem til våre medlemmer. Hovedmålet i prosjektet er å oppmuntre og støtte medlemmene til å skaffe seg en sykkel, uavhengig av personlig økonomi.

Gjennom prosjektet ønsker vi å finansiere og støtte medlemmer til å kjøpe en «sykkelpakke». Pakken består av en sum på inntil 3000 kroner som skal dekke kjøp av sykkel lås, hjelm og en brukt sykkel. Det vi også være mulig å kjøpe en ny sykkel. Det vil være inntil 40 sykkelpakker i prosjektet. En prosjektgruppe bestående av to ansatte og minimum to medlemmer med sykkelkompetanse vil organisere prosjektet og gi støtte til deltagerne.

Vi tror at dette vil motivere den enkelte til å bli mer fysisk aktiv, og med dette styrke både den fysiske og psykiske helsen. Vi håper at sykkelturene og bevegelsesfriheten gjør at man oppsøker nye steder og at hverdagen berikes med nye opplevelser. Vi håper at flere velger sykkel, i stedet for kollektivtransport. Både for egen fysisk vinning, men også for å begrense smittespredning.

Vi har troa på at den enkelte vil få oppleve økt mestring og kunnskap ved å få opplæring i vedlikehold av sykkel. Vi er sikker på at de medlemmene som deltar i prosjektgruppa vil oppleve mening og mestring i de nye arbeidsoppgavene som prosjektet generer. Vi har troa på at muligheten for at flere medlemmer får tilgang på sykkel fører til at vi kan gjennomføre sykkelturer som arrangert trening.

Å gjennomføre dette i fellesskap kan styrke motivasjon, treningsglede og nye opplevelser. Vi håper at prosjektet vil inspirere andre Fontenehus i Norge og resten av verden til å sette i gang med lignende prosjekt.

Forventet oppstart september 2020 og avsluttes innen desember 2021.

Prosjektleder

Maren Moen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Sykkelstøtten
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
18.08.2020