Sykler til demensavdeling

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet er å fremme glede, minnefremkalling, trening og stimulering hos personer som er diagnostisert med demens.

Målgruppen og deltakere i tiltaket er både personer som bor fast i institusjonen Klokkarhagen sykehjem, og personer med begynnende demens som bor hjemme, men har dagtilbud ved samme institusjon. Metoden er å motivere til glede og positive opplevelser ved trening i visuelt kjente omgivelser.

Vi har vært i kontakt med Astrid Skaar Andersen hos MOTITECH og på hennes anbefaling satt sykkelen i bestilling. Hun antyder at det ville gå ca 3-4 uker før sykkelen ankommer. Pasienter, pårørende (viss det er mulig) ansatte og prosjektledelsen vil da forete en markering og åpning av tiltaket.

Prosjektledelsen har forpliktet seg til å jobbe ca 3 timer pr uke frivillig for å få tiltaket opp å gå. For å sette dette frivillige arbeidet inn i et system, som både er tilpasset avdelingen og de frivillige, skal det avholdes møte hvor dette avklares i uke 19.

Forventet resultat er at brukeren av sykkelen vil finne glede ved å trene fysisk i visuelt kjente omgivelser. Videre vil treningen sannsynligvis styrke fysisk funksjoner, vedlikeholde hukommelse, virke minnefremkallende, gi mestringsfølelse og positive opplevelser for brukerne.

Dersom det er mulig kan vi arrangere konkurranser mellom enkeltbrukere eller grupper av bruker, som kan medføre konkurranseinstinkt, glede og latter i brukergruppen.

Prosjektleder/forsker

Kirsten Refsnes

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Sykler til demensavdeling
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 100.625
Startdato
05.05.2021