Sykling for alle!

Søknadssammendrag

1. I 2012 og 2013 har vi gjennomført tre samlinger for funksjonshemmede med syns- og bevegelseshemning. Vi ønsker å kunne øke antallet samlinger i flere deler av Norge, fordi vi ser at dette er noe flere funksjonshemmede ønsker å være med på. Vi har gjennomført en kampanje mot våre klubber for å få flere piloter til synshemmede og blinde syklister.

2. Vår målsetting er å få flere syns- og bevegelseshemmede ut på sykkel, og få de inn i et fellesskap i en sykkelklubb. Vi tror at flere samlinger vil gjøre at vi kan få flere personer ut i en kontinuerlig aktiv tilværelse, og at kampanjer mot klubber og ryttere vil kunne få flere synshemmede ut på sykkel.

3. Målgruppen er alle personer med funksjonsnedsettelser, som ønsker å bruke sykkel for å få mosjon. Det være seg svaksynte, blinde, personer med ulike typer CP og lammelser, samt piloter til tandemsykling.

4. Vi ønsker å kjøre 8 samlinger for funksjonshemmede i ulike deler av Norge, fra februar 2014 til november 2016. Samlingene vil bestå av trening, prøving av ulike typer sykler for funksjonshemmede og andre sosiale aktiviteter. Vi vil få noe praktisk hjelp fra lokale klubber og øvrige samarbeidspartnere. I tillegg vil vi gå bredt ut og annonsere for flere piloter for synshemmede og blinde syklister. Tiltak vil være annonse i lokalavis, brosjyre, direkte kommunikasjon mot 8000 syklister i vår database og tilbud om kompetanseheving for klubbene våre. Vi vil også søke mot alle de organisasjonene og institusjonene for funksjonshemmede, slik at vi eventuelt kan skape et godt samarbeid for å ta best mulig vare på de funksjonshemmede som ønsker å gjøre en fysisk aktivitet.

5. Vi håper å skape et varig mosjonstilbud i klubber, for funksjonshemmede som ønsker seg trening og et fellesskap.

6.
Møte forberedelse – januar 2014
Annonsering – januar 2014
Kampanje 1 pilot – januar 2014
Funkissamling 1 – Ottestad, februar 2014
Kampanje 2 pilot – mars 2014
Funkissamling 2 – Asker, mai 2014
Funkissamling 3 – Trondheim, august 2014

Kampanje 3 pilot – januar 2015
Kampanje 4 pilot – mars 2015
Funkissamling 4 – Bergen, mai 2015
Funkissamling 5 – Stavanger, august 2015

Kampanje 5 pilot – januar 2016
Kampanje 6 pilot – mars 2016
Funkissamling 6 – Bodø, juni 2016
Funkissamling 7 – Porsgrunn, oktober 2016
Funkissamling 8 – Eidsvoll, november 2016


Vennlig hilsen
Norges Cykleforbund

Beate Stenberg
Prosjektleder

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Sykling for alle 2017.pdf

Prosjektleder/forsker

Sophie Thorell

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Sykling for alle!
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2014: kr 162 000, 2015: kr 122 000, 2016: kr 132 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet