Sykt lyst på jobb

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I møte med unge kreftrammede opplever vi at de har behov for informasjon og støtte til å mestre livet etter kreft. De har mange ulike utfordringer, men fellestrekk hos mange er at de ønsker seg tilbake til en normal hverdag, og ut i jobb eller studier. For å mestre veien tilbake og livet etter behandling er det viktig at de klarer å orientere seg rundt hvilke muligheter og rettigheter de har. Det kan være spesielt utfordrende å sette seg inn i ny informasjon når man er syk og har lite overskudd.

Målsetting

Bidra til å inkludere unge kreftrammede i samfunns- og arbeidsliv, ved å forenkle og samle informasjon om alt de lurer på, på ett sted og i en språkdrakt de kjenner seg igjen i. Informasjonssiden vil fungere som en verktøykasse for unge kreftrammede som vil ut i jobb eller utdanning.

Målgruppe

Unge kreftrammede som skal inn eller tilbake på arbeidsmarkedet i alderen 18 og 35 år.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi skal forenkle og samle informasjon om alt kreftrammede lurer på, på ett sted. Vi skal bygge opp en landingsside med informasjon som blir et verktøy for kreftrammede om kreft og arbeidsliv, utdanning, tilrettelegging, rettigheter og muligheter. For å nå ut til målgruppen må vi kommunisere på deres premisser. Vi skal lage filmer og artikler om temaer som; NAV, kort forklart, rettigheter og muligheter, tips og råd i jobbsøkerprosessen. Filmene skal være innhold til siden, men også til bruk i markedsføringen og annonsering av landingssiden. Vi skal også ha samarbeid med ulike arbeidsgivere som skal dele erfaringer og tanker om tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen, og hva de ser etter når de ansetter i bedriften. Første året i prosjektet vil i stor grad handle om å innhente informasjon og bygge opp innhold til landingssiden. Dette inkluderer tekst til landingssiden i de ulike temaene som referansegruppene tenker er viktigst, og lage informasjonsfilmer, skrive historier om unge kreftrammede og arbeidsliv. Det andre året vil også handle om å produsere innhold til ulike temaer som er relevant for målgruppen, i tillegg til å evaluere og gjøre nødvendige tilpasninger på landingssiden og tilføre nye funksjoner som er nødvendig.

Fremdriftsplan

I januar 2022 starter vi med å ha første møte med prosjektgruppa, og rekruttere referansegruppe. Deretter vil vi rekruttere frivillige til å dele historier, parallelt med å produsere innhold til landingssiden. Første film er planlagt ferdig i mai 2022. Samtidig vil vi inngå dialog med arbeidsgivere og samarbeidspartnere, og mot slutten året annonsere landingssiden. I januar 2023 starter vi evalueringsprosessen, videreutvikling og forbedring.

Prosjektleder/forsker

Heidi Engelkor

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Sykt lyst på jobb
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2022: kr 906 000, 2023: kr 494 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring