Sykt lyst på jobb

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I møte med unge kreftrammede opplever vi at de har behov for informasjon og støtte til å mestre livet etter kreft. De har mange ulike utfordringer, men fellestrekk hos mange er at de ønsker seg tilbake til en normal hverdag, og ut i jobb eller studier. For å mestre veien tilbake og livet etter behandling er det viktig at de klarer å orientere seg rundt hvilke muligheter og rettigheter de har. Det kan være spesielt utfordrende å sette seg inn i ny informasjon når man er syk og har lite overskudd.

Målsetting for prosjektet

Bidra til å inkludere unge kreftrammede i samfunns- og arbeidsliv, ved å forenkle og samle informasjon om alt de lurer på, på ett sted og i en språkdrakt de kjenner seg igjen i. Informasjonssiden vil fungere som en verktøykasse for unge kreftrammede som vil ut i jobb eller utdanning.

Målgruppe

Unge kreftrammede som skal inn eller tilbake på arbeidsmarkedet i alderen 18 og 35 år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

10000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi skal forenkle og samle informasjon om alt kreftrammede lurer på, på ett sted. Vi skal bygge opp en landingsside med informasjon som blir et verktøy for kreftrammede om kreft og arbeidsliv, utdanning, tilrettelegging, rettigheter og muligheter. For å nå ut til målgruppen må vi kommunisere på deres premisser. Vi skal lage filmer og artikler om temaer som; NAV, kort forklart, rettigheter og muligheter, tips og råd i jobbsøkerprosessen. Filmene skal være innhold til siden, men også til bruk i markedsføringen og annonsering av landingssiden. Vi skal også ha samarbeid med ulike arbeidsgivere som skal dele erfaringer og tanker om tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen, og hva de ser etter når de ansetter i bedriften. Første året i prosjektet vil i stor grad handle om å innhente informasjon og bygge opp innhold til landingssiden. Dette inkluderer tekst til landingssiden i de ulike temaene som referansegruppene tenker er viktigst, og lage informasjonsfilmer, skrive historier om unge kreftrammede og arbeidsliv. Det andre året vil også handle om å produsere innhold til ulike temaer som er relevant for målgruppen, i tillegg til å evaluere og gjøre nødvendige tilpasninger på landingssiden og tilføre nye funksjoner som er nødvendig.

Fremdriftsplan for prosjektet

I januar 2022 starter vi med å ha første møte med prosjektgruppa, og rekruttere referansegruppe. Deretter vil vi rekruttere frivillige til å dele historier, parallelt med å produsere innhold til landingssiden. Første film er planlagt ferdig i mai 2022. Samtidig vil vi inngå dialog med arbeidsgivere og samarbeidspartnere, og mot slutten året annonsere landingssiden. I januar 2023 starter vi evalueringsprosessen, videreutvikling og forbedring.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

I møte med unge kreftrammede opplever vi ofte at de trenger informasjon og støtte til å mestre livet etter kreft. De har mange ulike utfordringer, men fellestrekk hos mange er at de ønsker seg tilbake til en normal hverdag. Mange har sjuk lyst til å komme seg ut i jobb. For å mestre veien tilbake og livet etter behandling er det veldig viktig at de som trenger det klarer å orientere seg i jungelen med muligheter og rettigheter. Det er det mange som ikke klarer på egenhånd i dag, spesielt ikke når man er syk og har lite overskudd til å sette seg inn i mye ny informasjon. Målet for prosjektet var å bidra til å inkludere unge kreftrammede i samfunns- og arbeidsliv. De skal finne informasjon om alt de lurer på, på ett sted og i en språkdrakt de kjenner seg igjen i. Målet var å levere en landingsside som skal være knyttet til både Kreftforeningen og Ung Kreft sine nettsider.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Målet var å utvikle en landingsside som fungerer som en verktøykasse for unge kreftoverlevere som har sjukt lyst på jobb. Tilbakemeldingene vi har fått på landingssiden er svært positive, og i perioden etter vi lanserte siden i september 2023, har sjuktlystpåjobb.no blitt den mest besøkte siden på Ung Kreft sine nettsider. Sidene har hatt 16231 visninger (14970 unike brukere). Gjennomsnittlig engasjementstid ligger på over 1 min, noe som er ganske bra og viser at folk er interessert i det som står der. Nasjonal kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering har skrevet artikkel om prosjektet, og tilbakemeldingene fra dem var at de var imponert over det som har blitt levert. Kreft og arbeidsliv er et av temaene som har vist seg å engasjere medlemmene våre mye. I den årlige spørreundersøkelsen til medlemmene våre, sier 26,8 % at det var et av de mest relevante tilbudene vi hadde i 2023. 75 % mener det er et av våre viktigste tilbud.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

14970

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektgjennomføringen var litt mer turbulent enn vi opprinnelig ønsket. Istedenfor at vi fikk jobbet mer jevnt og trutt med hele gjennomføringen, ble det til at vi måtte jobbe svært intensivt gjennom 2024 for å komme i land med prosjektet. Prosjektledelsen lå hos Ung Kreft, og Kreftforeningen hadde en egen ansvarlig prosjektmedarbeider hos seg. Prosjektmedarbeidere i Kreftforeningen ønsket å implementere prosjektet i et av deres sprint på arbeidsliv og kreft. I starten av prosjektperioden brukte de mye tid på å få til dette. Ung Kreft ble i den perioden stående med mye ansvar alene, da vi ventet på avklaringer. Det positive var at dette ble en del av sprintet, noe som medførte at det med satt av mye ekstra ressurser til å få dette prosjektet i land. Vi fikk til å gjøre en stor spørreundersøkelse, Arbeidsmengden tilført dette prosjektet er større enn regnskapet får frem.

Resultater og resultatvurdering

Vi hadde som mål å nå minst 10 000 stk, men kan vise til å ha 14 000 unike brukere av sjuktlystpåjobb.no. Dette kommer til å fortsette å være en svært nyttig nettside for unge kreftrammede og kreftoverlevere i fremtiden. Tilbakemeldingene fra ulike brukere tilsier også at nettsiden er høyest relevant for litt eldre kreftoverlevere også, som er i arbeidsfør alder. For fagpersoner er det svært nyttig å bruke informasjonen som ligger her, i veiledningen av unge kreftrammede. Kvaliteten på innholdet på sjuktlystpåjobb.no er av høy kvalitet, og det er vi veldig stolt og fornøyd med. Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen og Ung Kreft kan henvise til en mengde nyttig informasjon på disse sidene. I Ung Kreft sin årlige spørreundersøkelse spurte vi de som har brukt siden, hvor fornøyd de var med innholdet, fra 1-10, hvor 10 er best. Snittscoren ligger på 8. 1/3 av de som svarte på undersøkelsen krysset av på at Sjukt lyst på jobb var en av våre mest relevante tilbud for dem i 2023.

Oppsummering og videre planer

Sjuktlystpåjobb.no er et verktøy unge kan bruke for å finne svar på mange av spørsmålene som er vanlig når man er en ung kreftoverlever. Informasjonen er skrevet i en språkdrakt som er enkel å forstå, og informasjonen presenteres på en lettfattelig måte. Vi skal fortsette å promotere siden på konferanser og i forum der vi er representert. For veien videre ønsker vi å utvikle et eget jobbsøkerkurs for unge kreftoverlevere som står fast og som ufrivillig står utenfor arbeidsmarkedet. Ung Kreft, Montebellosenteret og Kreftforeningen samarbeider om dette.

Prosjektleder

Heidi Engelkor

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Sykt lyst på jobb
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2022: kr 906 000, 2023: kr 494 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2023
Status
Avsluttet