Sykt tynn! Et filmbasert læremiddel om spiseforstyrrelser.

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

15

Fremdriftsplan

Utvikling av tiltaket: Innledningsvis vil prosjektgruppa jobbe med å finne egnede intervjuobjekter fra fagmiljø. Deltakere i prosjektgruppa kan også stille til intervju. Personer med egenerfaring rekrutteres gjennom ulike nettverk, og to personer er allerede rekruttert. Prosjektgruppa vil videre utarbeide en liste med temaer / spørsmål for bruk i de ulike intervjuene basert på intervjuobjektenes kompetanse eller personlige erfaringer, og utarbeide rammeverk for etiske hensyn. Intervjuer: Intervjuene utføres i studio eller på location. Intervjuene gjennomføres etter "NRK-standard", med to kameraer og ellers state of the art utstyr. Fotograf er Trond Høines, som har over 20 års erfaring fra spillefilm, fjernsynsdrama og dokumentar. Utvikling av manus for novellefilm: Basert på intervjuer med personer med egne erfaringer, vil vi utarbeide manus for novellefilmen – hente stoff fra virkeligheten og bearbeide for dramaproduksjon. Casting novellefilm: Casting til novellefilmen vil foregå blant annet på Hartvig Nissens dramalinje. Produksjon novellefilm: Forarbeid, opptak, klipp og etterarbeid. På samme måte som intervjuene vil produksjonen ha svært høy produksjonsverdi og utføres med state of the art utstyr. Teamet vil bestå av fotograf (Høines), regissør (Bjerke), lydperson, lysperson, tre produksjonsassistenter samt 2-4 skuespillere på location. Utvikling av annet innhold til nettsiden: Faktaark, forslag til undervisningsopplegg, lærerveiledning osv. Publisering: Innholdet publiseres under fanen "Mestre livet" på Fagfilmforlagets nettside, og vil lanseres gjennom ulike tiltak rettet mot lærere, skoleledere og skoleeiere. Videre vil ressursen promoteres gjennom RPH sitt nettverk. Vi vil knytte lanseringen opp mot Verdensdagen for spiseforstyrrelser.

Prosjektleder/forsker

Tor Arne Bjerke

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Sykt tynn! Et filmbasert læremiddel om spiseforstyrrelser.
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2023: kr 100 000, 2024: kr 300 000
Startdato
20.12.2023
Sluttdato
31.10.2024
Status
Under gjennomføring