Symbolverksted.no

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mennesker med store bevegelsesvansker og som er avhengig av alternativ kommunikasjon faller vanligvis utenfor arbeidsmarkedet. Målgruppa har opparbeidet seg kompetanse i å betjene datamaskiner og bruke bilder til kommunikasjon fra de er barn. Vi ønsker å gi målgruppa muligheter til å få brukt sin erfaringsbaserte kompetanse i et betalt arbeid. Et pilotprosjekt som ble gjennomført i 2015 viste gode erfaringer med at målgruppa kunne utføre meningsfylt arbeid. Ved å etablere nettstedet www.symbolverksted.no vil vi gi flere disse mulighetene.

Målsetting

Det skal etableres en møteplass mellom målgruppa og aktuelle oppdragsgivere: www.symbolverksted.no. Det skal etableres en fast driftsordning og finansiering for drift av nettsiden. Informasjon om bruk av nettsiden skal spres til aktuelle miljøer.

Målgruppe

Målgruppa for prosjektet er ungdom og voksne med store bevegelses- og/ eller kommunikasjonsvansker.

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet vil være et samarbeid mellom Isaac Norge, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, læremiddelutviklere og flere arbeidsmarkedsbedrifter og opplæringsarenaer. For at målgruppa skal få erfaring med hva det vil si å gjøre et arbeid, vil prosjektgruppa velge ut ca. ti personer fra målgruppa som har behov for et tilrettelagt arbeid. De tester ulike arbeidsoppgaver, og får oppfølging fra faglig veileder som ansettes i prosjekperioden. Det utvikles deretter et nettsted der målgruppa og aktuelle oppdragsgivere kan møtes og utveksle arbeidsoppdrag og tjenester: www.symbolverksted.no. Oppdragsgivere kan være forlag eller andre læremiddelutviklere som har fått tilskudd til å utvikle tilrettelagte læremidler. Private aktører og offentlige etater som trenger hjelp til å utvikle informasjons- eller undervisningsmateriell med billedstøtte eller testing vil også kunne bruke nettsiden. Hvordan nettsiden skal finansieres og driftes blir en oppgave som prosjektgruppa må utrede. Planen er at nettsiden skal finansieres via sponsormidler fra læremiddelutviklere eller andre som bruker nettsiden til å skaffe oppdrag. Driftsansvar kan f.eks. ligge hos en eller flere arbeidsmarkedsbedrifter.

Fremdriftsplan

2017 Etablere prosjekt- og referansegruppe Ansette faglig veileder Velge ut testpersoner Velge oppdrag som skal testes Evaluering av testfasen 2018 Utvikle www.symbolverksted.no Teste nettside for utveksling av oppdrag Nettsiden www.symbolverksted.no er klar Starte arbeidet med å spre informasjon om nettsiden 2019 Overføre drift av nettsiden til fast aktør Skaffe sponsorer til nettsiden Fast drift av nettsiden er etablert Sluttevaluering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Symbolverksted_sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Hilde Fresjarå

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Symbolverksted.no
Organisasjon
ISAAC Norge
Org.ledd
NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
Beløp Bevilget
2017: kr 610 000, 2018: kr 590 000, 2019: kr 540 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring