Synliggjøring av det usynlige

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet hadde tre mål:

Prosjektet hadde tre mål:

·        frembringe nytt og relevant billedmateriale

·        synliggjøre det å være hørselshemmet

·        styrke og nyansere egenidentiteten til hørselshemmede

 

Amatørfotografer over hele landet ble engasjert gjennom å arrangere en fotokonkurranse, hvor de fikk sine motiver vurdert av blant andre den anerkjente fotografen Morten Krogvold. Dessuten ble en profesjonell fotograf, som selv er hørselshemmet, hyret inn for å illustrere de åtte ulike konkurransekategoriene gjennom sin uttrykksform.

 

Prosjektet resulterte i mange, gode motiver som beskriver de hørselshemmedes situasjon. Disse gode motivene skal så brukes i hørselsrelaterte artikler, informasjonsmateriell beregnet til hørselshemmede og deres pårørende, samt i markedsføringssammenheng i form av plakater på høresentraler etc.

Prosjektleder/forsker

Trym Helbostad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Synliggjøring av det usynlige
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
2003: kr 173 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
15.06.2004
Status
Avsluttet