Synsfunksjon hos prematurt fødte barn

Sluttrapport

Bakgrunn

Utviklingen innenfor nyfødtmedisinen de siste tiårene har ført til at flere prematurfødte barn overlever. Gruppen er imidlertid spesielt utsatt for lærevansker, og innsikt i bakgrunnen for slike vansker er begrenset. Kan synsproblemer forklare vansker?

Målsetting

Prosjektets målsetning har vært å vurdere utviklingen av synsfunksjon hos prematurfødte barn, og å relatere denne til synskrav på skolen. I tillegg har det vært ønskelig å vurdere behandling for eventuelle vansker.

Design, metode, materiale

Case-Control studie, primært basert etablert kohort av ekstrempremature (< 28 gestasjonsuker eller fødselsvekt < 1.000 g) fra Asker og Bærum. I tillegg til tradisjonell bruk av gjennomsnittsverdier, er det også laget trajektorier for utvikling. Sammenlikning av utviklingstrajektorier gir tilleggsinformasjon om forsinkelser fra oppstartstidspunkt og forskjeller i graden av utvikling. Også randomisert single blind intervensjonsstudie. Utgangspunkt i innsamling av data for en serie av synsfunksjoner samt kognisjon og leseevne fra en gruppe (ikke-premature) barn i alderen 5 til 11 år (n= 87). Denne har fungert som kontrollgruppe for 37 prematurfødte barn, hvorav 25 kom fra Rikshospitalets prematurprosjekt. Basert på resultatene fra sammenlikningen ble det også gjennomført en intervensjonsstudie for en undergruppe av 27 barn fra begge gruppene.

Gjennomføring

Gjennomføring har i all hovedsak foregått i samsvar med målsetning og opprinnelige planer. Initialt var det et større fokus på spesifikke hjerneskader (PVL; Periventrikulær leukomalaci) hos de prematurfødte. Det viste seg imidlertid at et mindretall av utvalget hadde slik skade. Vi opplevde også et uventet stort frafall fra intervensjonsstudien, men har likevel vært i stand til å vise signifikante effekter.

Resultater

Resultatene viser generelt svakere synsfunksjoner i prematurgruppen, selv når en kontrollerer for kjønn, alder og kognitiv funksjon. Vi har vist at gruppen responderer godt på trening av samsynsfunksjon, som særlig kan påvirke utholdenhet ved nærarbeid. Det ser videre ut til å gi positive ringvirkninger for barnas evne til å oppfatte koherent bevegelse. Andre forskere har knyttet denne evnen til læring, herunder dysleksi og matematikkvansker (dyskalkuli).

Samarbeidspartnere

OuS Rikshospitalet, Barnenevrologisk seksjon; rekruttering prematurfødte Voksen Skole; rekruttering av kontrollgruppe CVI-teamet og tverrfaglig utredningsteam på Huseby kompetansesenter (Statped); faglig støtte Høgskolen i Buskerud og Vestfold (nå Sørøst-Norge); hjelp med korrektur og statistikk

Videre planer

I tillegg til vitenskapelige publikasjoner, har vi sett det derfor som viktig å nå ut til foreldre og yrkesgrupper som til daglig arbeider med disse barna. Det innebærer mer populærvitenskapelige publikasjoner (se under) og presentasjoner for optikere, øyeleger, psykologer, nevrologer og pedagoger. Resultater har vært formidlet til studenter (optometri og synspedagogikk) samt ved flere nasjonale og internasjonale konferanser. Den første utenfor Europa er i mai -17 (ARVO, Baltimore, USA).

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Det har vært et tett og positivt samarbeide med lederen av Prematurforeningen fra første stund. Hun har – sammen med andre foreldre til prematurfødte barn – deltatt på presentasjoner, og prosjektet har resultert i flere artikler i “Prematurposten”. Forskeren er dessuten fast medlem av foreningens “Ekspertpanel”, og besvarer synsfaglige henvisninger (se publikasjonsliste under).

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Myklebust A (2013) Visual Function in Premature Children. The University of Reading, UK, School of Psychology and Clinical Language Sciences
(Avhandlingen blir tilgjengelig for alle i 2019.)

Publikasjoner:
Myklebust A & Riddell PM “A comparison of visual function between premature and typical children”. Journal of Abnormal Child Psychology, sendt til vurdering i 2017.

Myklebust A & Riddell PM “Comparing age, cognition and visual acuity as predictors of visual function”. Journal of Optometry and Vision Science, under revisjon i 2017.

Myklebust A & Riddell PM (2017) “Visual characteristics of high-functioning premature children”. Association of Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), Baltimore, USA (Poster).

Myklebust A & Riddell PM (2016) “Fusional stamina: An alternative to Sheard’s criterion”. Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science, årg. 9, nr. 2, s. 1-7.
doi: 10.5384/SJOVS.vol9i2p1.

Myklebust A & Riddell PM (2015) “Fusional stamina – a better way of describing binocular vision”. The 15th Biennial Meeting of the Child Vision Research Society, Praha (Poster).

Myklebust A (2013) «Barn og synsproblemer». Prematurposten, nr. 3, s. 12-14.

Myklebust A (2012) «Syn og skolestart» (Svar fra “Ekspertpanelet”). Prematurposten, nr. 1, s. 29-30.

Myklebust A (2012) «Oppdatering på synsforskningen». Prematurposten, nr. 1, Forside + s. 6-8.

Myklebust A (2012) «Cerebral synshemming (CVI)». Optikeren, nr. 1, s. 30-34.

Myklebust A (2011) «Tvillinger og langsynthet» (Svar fra “Ekspertpanelet”).  Prematur Posten, nr. 4, s. 27

Myklebust A, Langaas T & Riddell PM (2011) “Developmental trajectories of selected visual functions”. i Syn 2011. En samling artikler og tekster fra Huseby kompetansensenter. Sydnes SM, red., Huseby kompetansesenter, Statped skriftserie nr. 106, s. 151-154.

Myklebust A (2011) «Elever med cerebrale synsvansker». i Syn 2011. En samling artikler og tekster fra Huseby kompetansensenter. Sydnes SM, red., Huseby kompetansesenter, Statped skriftserie nr. 106, s. 139-150.

Myklebust A (2011) «Spørsmål om syn» (Svar fra “Ekspertpanelet”). Prematur Posten, nr. 1, s. 26-27.

Myklebust A (2010) «Elever med perseptuelle synsvansker». Prematur Posten, nr. 3, s. 6-9.

Myklebust A (2009) “The 12th Biennial Meeting of the Child Vision Research Society”. Optikeren, nr. 6, s. 36.

Myklebust A (2009) «Nytt “syn” på prematurt fødte barn». Prematur Posten, nr. 1, s. 6-9.

Myklebust A (2008) «Synsproblemer» (Svar fra “Ekspertpanelet”). Prematur Posten, nr. 3, s. 29-30.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Extra Abstract.pdf
ARVO POSTER submission -17.pdf
CVRS 2011 poster final.pdf
Fusional stamina, SJOVS 2016.pdf
Persept-vansker,Prematurposten-10.pdf
art-prematurposten09-1.pdf
2015-CVRS-poster final.pdf
CVI,Optikeren-12.pdf
art-prematurposten12-1.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Myklebust A (2013) Visual Function in Premature Children. The University of Reading, UK, School of Psychology and Clinical Language Sciences
(Avhandlingen blir tilgjengelig for alle i 2019.)

Publikasjoner:
Myklebust A & Riddell PM “A comparison of visual function between premature and typical children”. Journal of Abnormal Child Psychology, sendt til vurdering i 2017.

Myklebust A & Riddell PM “Comparing age, cognition and visual acuity as predictors of visual function”. Journal of Optometry and Vision Science, under revisjon i 2017.

Myklebust A & Riddell PM (2017) “Visual characteristics of high-functioning premature children”. Association of Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), Baltimore, USA (Poster).

Myklebust A & Riddell PM (2016) “Fusional stamina: An alternative to Sheard’s criterion”. Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science, årg. 9, nr. 2, s. 1-7.
doi: 10.5384/SJOVS.vol9i2p1.

Myklebust A & Riddell PM (2015) “Fusional stamina – a better way of describing binocular vision”. The 15th Biennial Meeting of the Child Vision Research Society, Praha (Poster).

Myklebust A (2013) «Barn og synsproblemer». Prematurposten, nr. 3, s. 12-14.

Myklebust A (2012) «Syn og skolestart» (Svar fra “Ekspertpanelet”). Prematurposten, nr. 1, s. 29-30.

Myklebust A (2012) «Oppdatering på synsforskningen». Prematurposten, nr. 1, Forside + s. 6-8.

Myklebust A (2012) «Cerebral synshemming (CVI)». Optikeren, nr. 1, s. 30-34.

Myklebust A (2011) «Tvillinger og langsynthet» (Svar fra “Ekspertpanelet”).  Prematur Posten, nr. 4, s. 27

Myklebust A, Langaas T & Riddell PM (2011) “Developmental trajectories of selected visual functions”. i Syn 2011. En samling artikler og tekster fra Huseby kompetansensenter. Sydnes SM, red., Huseby kompetansesenter, Statped skriftserie nr. 106, s. 151-154.

Myklebust A (2011) «Elever med cerebrale synsvansker». i Syn 2011. En samling artikler og tekster fra Huseby kompetansensenter. Sydnes SM, red., Huseby kompetansesenter, Statped skriftserie nr. 106, s. 139-150.

Myklebust A (2011) «Spørsmål om syn» (Svar fra “Ekspertpanelet”). Prematur Posten, nr. 1, s. 26-27.

Myklebust A (2010) «Elever med perseptuelle synsvansker». Prematur Posten, nr. 3, s. 6-9.

Myklebust A (2009) “The 12th Biennial Meeting of the Child Vision Research Society”. Optikeren, nr. 6, s. 36.

Myklebust A (2009) «Nytt “syn” på prematurt fødte barn». Prematur Posten, nr. 1, s. 6-9.

Myklebust A (2008) «Synsproblemer» (Svar fra “Ekspertpanelet”). Prematur Posten, nr. 3, s. 29-30.

Prosjektleder/forsker

Arnulf Myklebust

Hovedveileder

Patricia Riddell

Detaljer
Program
Forskning (2008)
Prosjektnavn
Synsfunksjon hos prematurt fødte barn
Organisasjon
Prematurforeningen
Org.ledd
Statped, Huseby komp.senter
Beløp Bevilget
2009: kr 560 000, 2010: kr 575 000, 2011: kr 605 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet