Ta livet tilbake

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Veiledningskurs for hjerte- og lungesyke har siden 1972 vært en viktig aktivitet for Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke

Veiledningskurs for hjerte- og lungesyke har siden 1972 vært en viktig aktivitet for  Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL). Evalueringen er basert på tilbakemeldinger fra deltakerne på sju veilednings- og informasjonskurs som ble avholdt i tidsrommet 1998 – 1999. Hovedkonklusjonene i evalueringen er:

 

·        Det er mange hjerte- og lungesyke som opplever at de får for lite informasjon fra helsevesenet og at den informasjonen som blir gitt har for dårlig kvalitet.

·        Erfaringsutveksling og felles arenaer for informasjonsdeling er viktige og blir i dag bare i begrenset grad ivaretatt av helsevesenet.

·        Behovet for informasjon og veiledning endrer seg over tid og er avhengig av på hvilket stadium av sykdomsutviklingen den enkelte befinner seg.

 

Det er store ulikheter i mulighetene for å kunne få informasjon og veiledning om hjerte- og lungesykdommer. Mulighetene er blant avhengig av bosted, legedekning m.m. Evalueringen konkluderer med at det er behov for å utvikle en helhetlig strategi for hvordan LHL skal prioritere arbeidet med å sikre at alle hjerte- og lungesyke med behov for informasjon og veiledning skal ivaretas. Veiledningskursene i sin nåværende form anbefales ikke videreført. De utfordringer som ligger i å møte alle de som ikke får et tilbud krever andre og mer sammensatte løsninger.

Prosjektleder/forsker

Knut Magne Ellingsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (1997)
Prosjektnavn
Ta livet tilbake
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
1998: kr 300 000, 1999: kr 300 000, 2000: kr 300 000
Startdato
29.01.1998
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet