Ta meg på ordet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Bakgrunn for prosjektet er sosial ulikhet i helse

Bakgrunn: Bakgrunn for prosjektet er sosial ulikhet i helse. Omfanget av hjerte- karsykdommer viser store forskjeller mellom Oslos øst- og vestkant. Samme tendenser gjelder for antall dagligrøykere. Det er over 40% av beboerne i Oslo indre øst som røyker daglig. Tilsvarende tall for Oslo vest er 22%. Vi vet at tobakksbruk er den viktigste årsaken til hjerte- og lungesykdommer, og en viktig risiko for hjerteinfarkt. Tobakksbruk er en av de risikofaktorene det er mulig å gjøre noe med for den enkelte, og som har betydelig innvirkning på helsetilstanden.

 

Mål og målgruppe: Prosjektets hovedmål var å komme fram til erfaringsbasert kunnskap som grunnlag for mer effektive metoder innen tobakksforebygging. Målgruppen var dagligrøykere bosatt i Oslo indre øst.

 

Metode: For å innhente erfaringsbasert kunnskap ble det arrangert tre erfaringskonferanser om tobakk. Totalt møtte det 55 personer på de tre dagskonferansene. Deltakerne delte sine røykeerfaringer og synspunkter om tobakksspørsmål med LHL.

 

Hovedinntrykk fra erfaringskonferansene/resultater: Erfaringene som kom fram ga et inntrykk av at legene i for liten grad tar opp røyking med sine pasienter. Deltakerne ønsket forståelse, respekt og veiledning som mottakere av tobakksinformasjon. Deltakerne var kritiske til skremselspropaganda om røyking, som ledd i tobakksforebyggende arbeid. Deltakerne ønsket informasjon fra organisasjonene framfor staten.

 

Videre planer: Prosjektet blir videreført gjennom et nytt prosjekt ved navn ”sluttpakke”. Prosjekt ”sluttpakke” vil ta utgangspunkt i synspunktene fra erfaringskonferansene. Prosjektet vil gå ut på å igangsette tiltak for røykekutt til beboere og kommunalt ansatte i Oslo indre øst.

Prosjektleder/forsker

Trine Fløgstad Andersen

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Ta meg på ordet
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2003: kr 300 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet