Ta vare på egen helse

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for prosjektet var at vi har erfart at kronisk syke mennesker ofte sliter med å sette grenser

Bakgrunnen for prosjektet var at vi har erfart at kronisk syke mennesker ofte sliter med å sette grenser. Dette kan på sikt føre til dårligere helse og livskvalitet. Vi utviklet et kurs som vi ville prøve ut på en gruppe kronisk syke.

 

Målsettingen med kurset var at deltagerne skulle reflektere rundt det å hevde seg selv og å sette grenser, lære noe om de mekanismene som fremmer og hemmer dette samt å trene på konkrete teknikker.

 

Vi rekrutterte kursdeltagere blant likemenn på LHLs Hjerte- og Lungesenter i Oslo og gjennom annonser i aviser. 40 mennesker viste interesse for kurset. Vi hadde plass til 15 deltagere. 12 kom første kurskveld, mens 7 deltagere gjennomførte hele kurset. Kurset gikk over 4 kvelder, 2 timer hver kveld. Vi vekslet mellom undervisning, grupperefleksjoner rundt sentrale tema, rollespill mellom kurslederne og praktiske øvelser blant deltagerne.

 

Vi hadde en del frafall underveis som vi ikke vet årskaken til, men tror det blant annet kan ha å gjøre med for dårlig informasjon om kursets innhold på forhånd.

 

Evalueringen var god fra de som gjennomførte kurset. De synes bl.a. de hadde fått hjelp til å sortere egne tanker og reaksjonsmåter, fått bevisstgjort tema og synliggjort atferd. Kursmedlemmene ønsket seg mer tid til å øve på konkrete teknikker. Det er ingen konkrete planer for videre satsning, men vi tror kurset har en klar relevans overfor kronisk syke som ønsker å jobbe med seg selv i forhold til tema selvhevding og grensesetting.

 

Kurset bør ved eventuell gjentagelse økes med 1-2 ganger og ha en oppfølgingskveld. I tillegg bør en i forkant av kurset ha en informasjonskveld.

Prosjektleder/forsker

Ingunn Eriksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
Ta vare på egen helse
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2000: kr 50 000
Startdato
01.02.2000
Sluttdato
31.05.2000
Status
Avsluttet