Ta vinteren i bruk

Søknadssammendrag

BAKGRUNN
Det er i dag få personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn som er aktive i norske alpinanlegg på vinterstid. Snowboard er en populær aktivitet for barn og unge og vil være et godt verktøy for å inspirere flere barn og unge som ikke tradisjonelt har et forhold til snø og vinter til å bli med ut i snøen og ta vinteren i bruk.
Poyan Emamdost er mannen bak ideen til dette prosjektet. Poyan er fra Iran og leder for Grenland Snowboardklubb. Hans ide var å “fremme vår favorittidrett til barn og ungdom som ikke har noen relasjon til vinteren”. Poyan har prøvekjørt opplegget vinteren 08/09 i Tryvann Vinterpark i Oslo og har opplevd suksess med:
– 8 gratis kurs til 7. klassinger fra indre Oslo-skoler
– ca 30 deltakere fra Uganda, Bosnia, Italia, Iran, Pakistan, India, Somalia, Libanon, Marokko og Norge
– mange jenter – med og uten hijab under hjelmen
– gratis heiskort og utstyr til alle har gitt lav terskel for deltakelse

Tilbakemeldingen på kursrekken har vært overveldende. Kursdeltakerne selv har vært ivrige og fornøyde. Flere har i ettertid skaffet seg utstyr, og holdt kontakten med Poyan i etterkant av kursene. En enda viktigere tilbakemelding har kommet fra kontaktlærere, som forteller om en vedvarende holdningsendring og glød på skolen hos mange av barna som har deltatt.

Nå ønsker Poyan å samarbeide med Snowboardforbundet for å kunne tilby opplegget i større målestokk.

MÅLSETTING
– Tilby vinteraktiviteten snowboard til barn og ungdommer som ikke har noe forhold til snø, og dermed gi disse ungdommene et alternativ til inneaktiviteter på vinterstid
– Gi barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn opplevelse av mestring og deltakelse på en arena tradisjonelt tilhørende etnisk norske
– Bidra til økt integrering og mangfold i snowboardbakken

MÅLGRUPPE
Barn og unge uten et langvarig forhold til vinter, hovedsakelig barn og ungdom med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Først og fremst barn og unge indre by og på østkanten, deretter i stor-Oslo.

BETYDNING
Målgruppen vil:
– lære og oppleve mestring i en aktivitet som vanligvis er forbeholdt ungdommer med et langt forhold til snø og kulde
– nyte godt mentalt og fysisk av aktivitet og frisk luft i vinterhalvåret
– oppleve et fellesskap og få innpass i et godt og aktivt ungdomsmiljø der de bor (lokal snowboardklubb)
– få venner med felles interesse på tvers av etnisk bakgrunn, kultur og bosted i Oslo
– oppleve ringvirkninger som økt motivasjon på andre områder i livet som skole
– Til sammen øker dette både fysisk helse, mestring og livskvalitet hos den enkelte

Samfunnet vil få gruppe barn og unge med bedre fysisk helse, med økt mestringsfølelse og økt livskvalitet både i aktiviteten, men også i skole og lokalsamfunnet.

FRAMDRIFTSPLAN
Fordi prosjektet allerede har blitt testet ut vinteren 08/09 vet vi at behovet og ønsket er der og vi vet hva som skal til for å få til en vellykket gjennomføring. Dette gjør at planleggings- og utredningsfasen av prosjektet kan kortes ned og at vi kan starte med aktivitet allerede våren 2010. Våren 2010 er det imidlertid kun ønskelig å utføre prosjektet i mindre skala og samtidig jobbe mot målet om å kunne tilby dette for stor-Oslo vinteren 2010/11.

Januar 2010: Planlegging, forberedelser (Gjøre avtaler med leverandører av snowboardutstyr, snowboardinstruktører, Tryvann Vinterpark, transportfirma. Produsere informasjonsmateriell, informasjonsskriv, invitasjon og lage påmeldingssystem)
Februar: Aktiv formidling (Kontakte skoler og besøke skoler)
Mars: Gjennomføring av aktivitet (Kurs i Tryvann)
April – mai: Evaluering del I, planlegging i storskala og innhenting av samarbeidspartnere (Evaluere sesongen i samarbeid med ungdommene. Hente inn samarbeidspartnere med tanke på å gjøre prosjektet langsiktig)

September: Sesongplanlegging
Oktober og november, Aktiv formidling
Desember 2010 – mars 201: Gjennomføring storskala
April-mai: Analyse og videreføring (Analysere kostnadene og mulighetene for videreføring ved selvfinansiering. Kontakte samarbeidspartnere med sikte på langsiktige avtaler. Gjøre langsiktige samarbeidsavtaler med skoler. Ansette prosjektkoordinator)

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0279.pdf

Sluttrapportsammendrag

Det er i dag få personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn som er aktive i norske alpinanlegg på vinterstid. Snowboard er en populær aktivitet for barn og unge og er et godt verktøy for å inspirere flere barn og unge som ikke tradisjonelt har et forhold til snø og vinter til å bli med ut i snøen og ta vinteren i bruk. “Ta vinteren i bruk” er et tilrettelagt gratis snowboardkurs for 7 kl. skoleelever som har lang vei til skibakken fra Oslo sentrum/øst. Målgruppen er barn og unge uten et langvarig forhold til vinter hovedsakelig med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Kurset stimulerer til sunn vintersport og Norges Snowboardforbund mener snowboard er verdens kuleste sport, og med god instruksjon har nybegynnere en bratt læringskurve som gir god mestringsfølelse fra første stund.Deltakere får låne gratis brett, bindinger, snowboard sko, hjelm, lue, votter, heiskort, boblebukse og alt annet som må til for at de får en fin opplevelse. Utstyr til alle har gitt lav terskel for deltakelse.For sesongen 2010/2011 ble det satt opp 30 kurs med 20 plasser per kurs. Det ble ansatt fire kyndige og utdannede snowboardinstruktører. Ved endt gjennomføring hadde vi ca. 500 bookinger på nettsiden, derav 359 deltakere som møtte på Tryvann i sesongen 2010/2011 og 40 deltakere totalt i sesongen 2009/2010. Til sammen ca. 400 kursdeltakere på to år med bakgrunn blant annet fra Uganda, Bosnia, Italia, Iran, Pakistan, India, Somalia, Libanon, Marokko og Norge. Populariteten og tilbakemeldingen på kursrekken har vært overveldende. Kursdeltakerne har vært ivrige og fornøyde og lærere og skoler forteller at dette tiltaket bidrar til integrering, økt psykisk og fysisk helse og økt livskvalitet både i aktiviteten, på skolen og i lokalmiljøet. Flere deltakere har i ettertid skaffet seg utstyr, og holdt kontakten. Vi ser nå at det er flere som bruker skibakken og at det har vært en positiv vekst i interessen for snowboard og vinteraktiviteter i målgruppen.”Ta vinteren i bruk/ Shredschool” fortsetter nåværende sesong 2012 med samme strategi og kurs med 200 plasser, dvs. 100 barn x 2 kurs. I år gjennomføres prosjektet i mindre skala og uten midler. Dette er kun mulig da kostnaden ved innkjøp av utstyr og rekvisita er eliminert. Driftkostnaden for prosjektet og lønning av instruktører er delt mellom Tryvann Skisenter og Smartfish AS med støtte fra Norges Snowboardforbund. Vi har ambisjoner om å bevare dette prosjektet og søke midler i andre søknadsordninger.

Prosjektleder/forsker

Mette Mila

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Ta vinteren i bruk
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2010: kr 261 000, 2011: kr 130 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.05.2011
Status
Avsluttet