Talespråklig habiliteringspakke med digital oppfølging

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Hørsel er den viktigste sansen for å utvikle talespråk. Cochleaimplantat (CI) gir tilgang på lyd, men ikke normal hørsel. OUS har landsfunksjon for CI til barn, ca 30 nye hvert år og kirurgi fra så unge som 6 mnd. Det krever en intensiv auditiv etterbehandling for å få best mulig utbytte av CI og for å utvikle talespråk.

Auditiv verbal terapi (AVT) er et evidensbasert, individuelt veiledningsprogram. Foreldrene lærer hvordan de kan bli gode språkmodeller, observere utvikling og hjelpe barnet å bruke hørselen for å utvikle talespråk.

Mål: Utvikle modell for en nasjonal hørselshabiliteringspakke med digital oppfølging, som sikrer et likeverdig og godt tilbud for alle barn som får CI. Tilby modellen til 30 barn som får CI. Pakken skal inneholde veiledning til foreldre og fagpersoner lokalt:

  1. Individuell foreldreveiledning (AVT) via fysiske og digitale møter (1-årig).
  2. Digitale nettverkssamlinger for fagpersoner som arbeider direkte med barnet i kommunen (PPT, barnehage)
  3. Digitale kurs (webinar) med relevante tema innen auditiv etterbehandling. Dette er kurs for foreldre, andre familiemedlemmer og fagpersoner (Statped, PPT, barnehage).

Delmål 1: Utvikle modell for samarbeid i hørselshabiliteringspakken, mellom OUS og lokale fagpersoner (PPT, barnehage) og Statped.

Delmål 2: Utvikle «Lyttekoffert», til bruk i AVT. Delmål 3: Utvikle et AVT «videobibliotek» med eksempler. Prosjektet er 2-årig med oppstart 1. mars 2021. Evaluering gjøres underveis og etter prosjektslutt.

Prosjektleder/forsker

Marte Myhrum

Detaljer
Program
Pilot Utvikling (2021)
Prosjektnavn
Talespråklig habiliteringspakke med digital oppfølging
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
2021: kr 1 000 000, 2022: kr 1 000 000
Startdato
01.03.2021
Sluttdato
31.08.2023