Tannlege på hjul

Søknadssammendrag

Bakgrunn

På Helsesenteret for papirløse migranter og 24SJU møter vi mennesker uten gyldig oppholdstillatelse og mennesker med alvorlig rusmiddelavhengighet i kombinasjon med somatiske og psykiske lidelser, ofte preget av dårlig allmenntilstand og langvarige sosiale problemer som fattigdom og ustabile boforhold. Et kjennetegn ved gruppa er at de ikke i tilstrekkelig grad har vært nådd gjennom, eller er i stand til å nyttiggjøre seg av, det ordinære tannhelse tilbudet. Det medfører lidelse, sykdom og utenforskap.

Målsetting

Hovedmål for prosjektet er å gi tilgang til munnhelsehjelp til to grupper som har liten eller ingen tilgang til dette i Oslo ved å etablere en mobil tannlegeklinikk, bemannet av frivillige tannleger og tannpleiere. Dokumentere munnhelse, innblikk i hinder, innpasse tilbudet i Oslo Kommunes arbeid.

Målgruppe

Mennesker med alvorlig rusmiddelavhengighet og samtidig psykisk lidelse. Mennesker uten eller med uklar oppholdstillatelse.

Antall personer i målgruppen

1800

Beskrivelse av gjennomføring

Dette prosjektet tar utgangspunkt i å nå målgruppen der de er uten at de trenger å endre på livet sitt eller situasjonen sin for å få tilgang på munnhelsehjelp. Gjennom en mobil tannklinikk i en ombygd bobil, bemannet av frivillige tannleger og tannpleiere, vil kunne bevege oss til fysiske plasser som er tilgjengelig for målgruppen og tilby all munnbehandling på et sted. Det legges opp til å etablere en fullt utstyrt tannlegeklinikk i bobilen, etter normal standard inkludert røntgen på dertil begrenset plass, samt elektronisk pasientjournal. I tråd med Kirkens Bymisjon sitt oppdrag å avdekke, lindre og forandre er det viktig for oss i tillegg til å avhjelpe situasjonen, til å dokumentere og påvirke til bedre situasjon for brukerne. Prosjektet skal samarbeide med Odontologisk fakultet og Tannlegeforeningen. Vi etablerer en prosjektgruppe og legger til rette for at studenter, etter nødvendige godkjenninger, kan gjøre datainnsamling i tråd med målene for prosjektet. Dokumentasjon skal og brukes i påvirkning for å senke evt. hindre for munnhelsehjelp, videre eksistens av klinikken i samarbeid med Oslo Kommune og strukturell endring av munnhelsetjenesten.

Fremdriftsplan

06/20-09/20 Rekruttering av prosjektleder 06/20-10/20 Høste mobil klinikk erfaringer 06/20-12/20 Skaffe, utruste og klargjøre bobil med tannlegeklinikk 09/20-06/22 Kvalitativt og kvantitativt studentarbeid 11/20-06/21 Rekruttere frivillige tannleger og -pleiere, tilpasse tilbudet 01/21-06/23 Gi munnhelsehjelp. Løpende kontakt med offentlig tannhelsetjeneste 08/22-06/23 Innlede permanent samarbeid med Oslo kommune, sikre økonomisk bærekraft

Prosjektleder/forsker

Wojoud Mejalli

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Tannlege på hjul
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2020: kr 1 000 000, 2021: kr 1 000 000, 2022: kr 1 000 000
Startdato
01.07.2020
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring