Tannsykdommer og hjertekarsykdom

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Infeksjoner i munnen er vanlig og mange har marginal periodontitt uten at de merker mye til infeksjonen. Slik infeksjon skiller ut stoffer som evner å irritere åreveggen og få blodplater til å klebe seg sammen. Bakterier er funnet i vev som hjerteklaffer og utposning på aorta.

 

Målsetting: Studere om sirkulerende antistoffer til orale bakterier er assosiert med hjerteinfarkt.

 

Metode: Serum fra helseundersøkelsen Oslo II i 2000 ble analysert for fire vanlige bakterier som er kjent for være årsak til marginal periodontitt, og C-reaktiv protein (CRP) som er et stoff som leveren produserer i respons til inflammasjon. Det ble invitert 12.764 menn som tidligere var invitert til å delta i Oslo-undersøkelsen i 1972/73. I alt 6.580 menn deltok hvorav 5.323 deltok i begge helseundersøkelser. De 548 menn som hadde gjennomgått et hjertein-farkt ble sammenliknet med 625 kontrollpersoner i samme alder som også deltok i Oslo II.

 

Gjennomføring: Serumanalysene for antistoffer for bakteriene Porphyromonas gingivalis (PG), Actinobacillus actinomycetemcomitans (AA), Tannerella forsythia (TF), and Treponema denticola (TD) ble foretatt ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og CRP ble analysert ved Ullevål universitetssykehus. Resultatene ble sammenholdt med spørreskjemainformasjon og serumanalyser fra helseundersøkelsene i 1972/73 og i 2000.

 

Resultater: Gjennomsnittlig nivå av antistoffer var høyere for kasus enn kontroller, men nivåene varierte mye. CRP-nivå var gjennomsnittlig høyere blant kasus enn kontroller (P=0.010), og det var en signifikant økende risiko med økende CRP-verdier (kvartile verdier) (p=0.016), men ikke for orale bakterier. Statistiske analyser viste at det var en 30 % økt risiko for hjerteinfarkt når en av fire bakterier hadde høye verdier (OR 1.30; P=0.032) og tilsvarende når tre bakterier i kombinasjonene for anti-AA, anti-TD and anti-PG (OR 1.29; P=0.036) og anti-AA, anti-PG and anti-TF (OR 1.28; P=0.040).

 

Vitenskapelig betydning: Resultatene indikerer at det er en assosiasjon mellom orale bakterier og hjerteinfarkt. Assosiasjonen synes å være at det er en infeksjon som øker risikoen og ikke at det er en av disse fire bakteriene.

 

Videre forskning: Datamaterialet brukes videre i ny forskning. En doktorgradstipendiat ved Institutt for oral biologi skal se på oppfølging av dataene med hensyn på død av hjerte- og karsykdom.

 

Publikasjoner:

Håheim LL, Olsen I, Nafstad P, Schwarze P & Rønningen KS (2008) ”Antibody levels to single bacteria or in combination evaluated against myocardial infarction.J Clin Periodontol., årg. 35, nr. 6, s. 473-478. Epub 2008 Apr 9.

 

Håheim LL, Olsen I, Nafstad P, Schwarze P & Rønningen KS (2008) ”Ikke enkeltbakterier, men et knippe av bakterier øker risikoen for myokardinfarkt.” Nor Tannlegeforen, nr. 10, s. 664. (Norsk sammendrag av artikkel over).

 

Håheim LL, OlsenI, Nafstad P, Schwarze P & Rønningen KS ”C-reactive protein variations for different chronic somatic disorders.” Sc J Publ Health. 2009 Apr 16. (Epub før trykking).

 

Håheim LL, Olsen I, Nafstad P, Schwarze P & Rønningen KS ”C-reaktivt protein (CRP) varierer med forskjellige kroniske lidelser.” Nor Tannlegeforen., Innsendt 2009. (Norsk sammendrag av artikkel over).

 

Håheim LL, Olsen I & Rønningen KS “Indication of risk difference for myocardial infarction by cause of extractions.” Innsendt 2009.

 

Prosjekt der felles data for C-reactive protein (CRP) er brukt; CRP-analysene er samfinansiert av Helse og Rehabilitering (bioingeniørs lønn) og Universitetet i Oslo (analysene ved Klinisk kjemisk laboratorium, Ullevål Universitetssykehus):

Madsen C, Nafstad P, Eikvar L, Schwarze PE, Ronningen KS, Haaheim LL. (2007) ”Association between tobacco smoke exposure and levels of C-reactive protein in the Oslo II Study.” Eur J Epidemiol., årg. 22, nr. 5, s. 311-317. Epub 2007 May 5.

 

Madsen C, Durand KL, Nafstad P, Schwarze PE, Rønningen KS & Haheim LL (2008) “Associations between environmental exposures and serum concentrations of Clara cell protein among elderly men in Oslo, Norway.” Environ Res., årg. 108, nr. 3, s. 354-360. Epub 2008 Aug 3.

Postere

1.      Lise Lund Håheim, Lars Lundby, Ingar Olsen, Hans Jørgen Dahlmann, Per Nafstad, Per Schwarze, Per Magnus, Kjersti Skjold Rønningen. Sammenlikning av C-reaktivt proteins assosiasjon til infeksjoner og andre sykdommer. Poster. Norsk forening for epidemiologi, konferanse, Tromsø. November 2005.

2.      Lise Lund Håheim, Ingar Olsen, Per Nafstad, Per Schwarze, Kjersti Skjold Rønningen. Comparison of C-reactive protein levels for cardiovascular disease and a number of chronic disorders. Poster. World Congress on Cardiology (WCC), Barcelona, September 2006.

3.      Lise Lund Håheim, Ingar Olsen, Per Nafstad, Per Schwarze, Kjersti Skjold Rønningen. Antibodies of bacteria and CRP confer risk for myocardial infarction. Poster. American Heart Scientific Sessions, Chicago. November 2006.

4.      Ingar Olsen, Per Nafstad, Per Schwarze, Kjersti Skjold Rønningen, Lise Lund Håheim. Tooth extractions, bacterial antibodies and C-reactive protein in relation to myocardial infarction. IADR, New Orleans.2007.

Prosjektleder/forsker

Lise Lund Håheim

Hovedveileder

Per Magnus

Detaljer
Program
Forskning (2001)
Prosjektnavn
Tannsykdommer og hjertekarsykdom
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2002: kr 340 000, 2003: kr 0, 2004: kr 178 000
Startdato
01.10.2002
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet