TB/MB-infeksjon og allergi

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting: Flere studier har rapportert en negativ assosiasjon (samvariasjon, korrelasjon) mellom infeksjoner og

Bakgrunn og målsetting: Flere studier har rapportert en negativ assosiasjon (samvariasjon, korrelasjon) mellom infeksjoner og allergiske sykdommer. Dette passer med hygienehypotesen som sier at overdrevet renhold kan føre til utvikling av allergi hos disponerte individ pga. manglende mikrobiologisk skolering av immunsystemet. Vi ønsket å undersøke forholdet mellom mykobakterie-infeksjoner og allergi.

 

Metoder: Serum fra 20 indiske lepra pasienter, 100 tuberkulose pasienter og 30 BCG-vaksinerte kontroller ble analysert bla. vha. enzym-immuno assays for å måle nivå av mykobakterie-markører (IgG antistoffer mot mykobakterieantiger) og nivå av allergi-markører (totalt IgE og spesifikt IgE mot allergener). Disse nivåene ble så sammenliknet.

 

Resultater: Vi fant høyere nivå av totalt IgE hos lepra- og tuberkulose-pasienter enn hos friske kontroller. Likeså var det høyere nivå av spesifikt IgE hos tuberkuløse i forhold til hos kontroller. Pasientene, og spesielt de med lepra, hadde mer antistoffer mot mykobakterie-antigener enn friske kontroller. Det var positiv samvariasjon mellom nivå av visse antistoffer mot mykobakterier og totalnivå av IgE i lepra gruppen. I hele materialet var det ellers positiv samvariasjon mellom nivå av de forskjellige allergi-markørene og mellom nivå av mykobakterie-markørene.

 

Konklusjon: Resultatene tyder på at pasienter med mykobakterie-infeksjoner har mer allergi enn friske individ. Dette er tydeligvis i motsetning til antagelsen om en negativ assosiasjon mellom allergi og infeksjon, men skyldes trolig at pasienter med aktiv mykobakteriesykdom representerer en selektert gruppe fordi bare en av ti smittede utvikler sykdom. Det er nærliggende å tro at de som er predisponert for allergi også er mindre motstanddyktige mot mykobakterie-infeksjon. Av den grunn bestrider funnet vårt antageligvis ikke hygienehypotesen. Dette skal undersøkes nærmere i sera fra tuberkulose-pasienter fra andre land.

 

Studien er videreført i et prosjekt med samme navn; prosjekt nr 2001/2/0188.

 

Publikasjoner:

Wiker, H.G., Nilsen, L.K., Egeberg, N. & Hetland, G. 2002, ”IgE and IgG antibodies in patients with mycobacterial infections.” Int J Immunorehab årg. 4, s. 455.

(Abstrakt for presentasjonen på World Congress on Immunopathology, Singapore, Des. 2002)

Prosjektleder/forsker

Geir Hetland

Detaljer
Program
Forskning (2000)
Prosjektnavn
TB/MB-infeksjon og allergi
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
Folkehelseinstituttet
Beløp Bevilget
2001: kr 315 000
Startdato
01.10.2001
Sluttdato
23.09.2002
Status
Avsluttet