Teater for utvikling

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Theatre for development is a type of theatre that makes the people not just the audiences, but also the actors and the creators of the drama.”[1]

– Augusto Boal

 

Primærmedisinsk Verksted, PMV, har i flere år arbeidet for å utvikle metoder for helsefremmende arbeid som kan nå den mest isolerte delen av innvandrerbefolkningen. Vi ønsket å utvikle bruken av teater som en metode for formidling av helseinformasjon og i arbeid mot skadelige tradisjoner, hvor hovedfokus var på HIV/AIDS, omskjæring og prevensjon. Bortsett fra at en hadde arbeidet med rollespill i enkelte grupper, hadde ikke senteret brukt teater som spesifikk metode. Det hadde vært stor interesse for denne metoden, og flere grupper ved senteret hadde prøvd seg på denne formidlingsformen. Denne interessen samt vår ekspertise innenfor teater som metode (prosjektlederen er teaterviter) gjorde at vi i 2003 søkte penger og fikk støtte til dette prosjektet gjennom Helse og Rehabilitering. Prosjektperioden var fra 1.1.2004-31.12.2006.

 

Det var interessant for senteret å bruke metoden fordi TFD var en modell som omfattet kultur og tradisjon, inneholdt ingen skriftlighet, og alle kunne derved delta.

Teaterformen tok ikke utgangspunkt i en ferdig tekst, men i mime, musikk, dans, performance og amatørteater. Denne teatermodellen skulle bli prøvd ut i informasjons- og konfliktløsningsarbeid på PMV og generelt.

 

2004 ble brukt til å bygge tillitt til hverandre og ”team spirit” i arbeidsgruppen. Vi brukte teaterlek, øvelser og dialog for å bygge kompetanse hos gruppen. 2005-2006 ble brukt til å holde workshops, foredrag og generelt inkorporere modellen i arbeidet på senteret og andre steder. Vi har fått informasjon fra noen deltakere at de har brukt metoden i sitt arbeid både i Norge og i utlandet, f.eks. i Malaysia, Thailand, Malawi, Sør Afrika. Hovedfokuset vårt i 2006 var et seminar med avslutningsfest på teaterbåten MS Innvik.

 

Så langt er det bare positive resultater å vise til. Over 300 personer har blitt nådd av prosjektet både i Norge og i utlandet. Modellen har vært presentert i flere fagmiljøer, og har vært veldig etterspurt. PMV skal fortsette å inkorporere teater for utviklingsmodellen i arbeidet sitt i 2007 og fremover.


[1] Theatre of the oppressed (Boal 1979)

Prosjektleder/forsker

Ina Herrestad

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Teater for utvikling
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
PMV-senter for helse, dialog og utvikling
Beløp Bevilget
2004: kr 225 000, 2005: kr 225 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet