Teater Pimpernell

Hos Pimpernell kan unge scenetalenter leve ut skuespillerdrømmen.

Teatergruppa Pimpernell har flere forestillinger hvert år. Her fra da gruppa øvde til Sjiraffen Festival i 2015. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Teater Pimpernell har eksistert siden 2005, og er en teatergruppe for ungdom i aldersgruppa 13 til 20 år, med og uten funksjosnhemninger.

Teatergruppa har flere forestillinger i året, og har blant annet vært en del av Sjiraffen Festival.

De øver hver uke, og i tillegg til å sette opp forestillinger får medlemmene blant annet lære ulike dramaleker og teatermetoder, og ikke minst lærer de å stå på en profesjonell scene sammen med andre.

Det kreves ingen forkunnskap for å være med i gruppa, det eneste kravet er at man har lyst til å stå på scenen og å spille teater.

Her kan du lese mer om da Pimpernell øvde til Sjiraffen Festival, sammen med de andre teatergruppene på Sjiraffen kultursenter.

Søknadssammendrag

Teater Pimpernell skal være et teatertilbud til utviklingshemmede ungdom fra 12 – 20 år. Fokuset vil først og fremst ligge på det teaterfaglige, men den sosialfaglige biten som inngår i arbeidet er viktig, og en forutsetning for at gruppa skal fungere godt. Pimpernell er en frittstående barne- og ungdomsteatergruppe. Vi har eksistert siden 2005, og har siden da satt opp 1-2 større oppsetninger pr år. Vi spiller forestillingene våre på semi profesjonelle scener, noe som koster en del. Pimpernell ble startet som en undergruppe til Teatergruppa Integretto i Trondheim, som er en teatergruppe for voksne utviklingshemmede.

Gruppa skal ha maks 10 skuespillere, og det er et krav å ha to voksne på øving til en hver tid. En instruktør, og en assistent.
Instruktøren skal ha minst 3 års relevant høyskole eller universitetsutdanning, og det er et krav at man har en bakgrunn i teaterarbeid. Det er også en fordel om man har erfaring med målgruppa fra tidligere praksis. Personlig egnethet er veldig viktig.
Nye instruktører skal få god opplæring og innføring i Teater Pimpernells struktur. Det er også ønskelig og sende ansatte på relevante kurs og seminarer dersom økonomien tillater det.

Vi har et mål om å reise på tur, ønskelig en utveksling med en annen gruppe, annen hvert år.

I Teater Pimpernell skal skuespilleren
• Oppleve mestring gjennom det teaterfaglige
• Utvikle gode sosiale ferdigheter
• Få mulighet til å skape vennskap
• Lære å arbeide i grupper
• Utvikle sin fantasi
• Lære ulike dramaøvelser
• Lære ulike teatermetoder
• Møte likesinnede i et trygt miljø
• Oppleve å bli tatt på alvor
• Følge drømmen om å stå på scenen
Det er viktig for oss å ha kompetente instruktører og assistenter, slik at vi kvalitetssikrer tilbudet både teaterfaglig, og sosialfaglig. Personlig egnethet er selvfølgelig veldig viktig. I Teater Pimpernell opplever ungdommene -mange for første gang, å bli tatt på alvor. Vi brenner for deres ønsker og visjoner, og de får spille ut drømmen om å stå på scenen! I Teater Pimpernell får man være seg selv, og det eneste kravet for å være med i gruppa er at man har et felles ønske om å spille teater. Så er det opp til oss å skape et godt fellesskap for å vokse som skuespillere. Vi skriver manus selv, og alle roller er spesialskrevet hver enkelt skuespiller. Her ser vi progresjon på scenen hvert år, og opplever en voldsom mestringsfølelse fra skuespillerne. For mange av våre medlemmer er teatergruppa det eneste sosiale forumet de har, og mange har ingen venner ellers. I teatergruppa får de oppleve fellesskap og mangfold, og å bli tatt på alvor for den de er, ikke bare for det syndromet de har. Vi får tilbakemeldinger på at ikke bare deres sosiale koder er blitt helt forandret, men også at skolearbeidet går lettere, og motivasjonen for å lese og skrive er større. De uttrykker seg bedre, og klarer å se flere sider av en sak. Vi jobber mye med refleksjon over eget arbeid i Pimpernell. Dette handler mest om hva som skjer på scenen, men også hvordan hver enkelt er i samspill med andre i gruppa av scenen. Vi kan helt tydelig se at etter fokuset på selvrefleksjon ble større, taes dette med inn i hverdagen deres utenfor teateret. De forteller om hendelser på andre måter, – de er blitt bedre på konfliktløsninger, å ta imot konstruktiv kritikk, og tenke positivt og å ta ansvar. Dette er også tilbakemeldinger vi får fra foreldre og foresatte.
Vi søker penger først og fremst til å kunne lønne kompetente og utdannede instruktører og asssitenter. Det er det som ofte er vanskelig med begrensede midler, og det går dermed utover kvaliteten på eksempelvis scenografi, PR og andre utgiftsposter i forbindelse med en forestilling. Vi ønsker å i løpet av 3års-perioden ha 4 oppsetninger og en utvekslingstur.Vi håper å kunne sende instruktørene våre på noen kurs i forhold til både det teaterfaglige og det sosialfaglige.
Framdriftsplan for Teater Pimpernell 2012 – 2014:
Vi vil bruke den samme strukturen alle årene:
Januar – mai: Forestillingsperiode
Mai- juni: Øvinger fram mot sommerferie
September – desember: Forestillingsperiode
I juni 2013 ønsker vi å ha en utvekslingstur, med besøk av gruppen i okt. 2013.

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet fikk en utsatt start, grunnet frafall i medlemmer. Dette kom som et resultat av at vi grunnet dårlig økonomi måtte ha gruppa på «pause», og da vi kunne starte igjen, hadde vi kun en skuespiller. Derfor ble prosjektet startet et semester senere enn planlagt – da vi igjen hadde full gruppe. Med skuespillere, musikere, instruktører etc var vi et team på inntil 40 mennesker. Vi har igjennom året hatt en mindre visning for foreldre / foresatte, og en stor visning på Kultursenteret ISAK for samlet 700 publikummere. Elevene har opplevd mestring både på scenen som skuespillere, og sosialt i gruppa. Instruktører har gjort seg nye erfaringer med teaterarbeidet, og jobbet i større grad med fysisk teater enn tidligere. Vi har benyttet oss av ulike teatermetoder, øvelser som går på ensamblearbeid, og kommet i mål med forestillinger. Fokuset har i stor grad vært på det teaterfaglige arbeidet som mål, der det har vært viktig å vise publikum at dette er et kunstnerisk prosjekt – ikke kun et sosialt fritidstilbud. Elevene har tydelig satt pris på å bli tatt på alvor som skuespillere, og øvd flittig på replikker hjemme, og tatt del i utformingen av regi og ideer under improvisasjon. Vi har i tillegg til våre egne oppsetninger sett to andre teateroppsetninger i Trondheim. Vi har dessuten besøkt det kongelige slott i anledning Märtha Louises Fonds jubileumsmarkering. Teater Pimpernell ligger fra og med januar 2014 under paraplyorganisasjonen Sjiraffen Kultursenter, og fortsetter sitt virke her. Vi fikk ikke under prosjektperioden like mye samarbeid med kommune og andre instanser som vi hadde håpet på, men har allerede nå inngått større samarbeid ettersom Sjiraffen er kommet på plass. Dette er en direkte konsekvens av blant annet Teater Pimpernell som prosjekt, gode tilbakemeldinger fra skuespillere, foreldre, publikum, og alle som sitter i prosjektgruppa.

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Birgithe Juul Karambo Arntsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Teater Pimpernell
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2012: kr 100 000
Startdato
01.08.2012
Sluttdato
30.06.2013
Status
Avsluttet